Nyheter

 1. Fortsatt levekårsutfordringer i Sarpsborg

  En fersk innbyggerundersøkelse og en fersk levekårsrapport bekrefter det samme: De aller fleste i Sarpsborg bor i områder med gode levekår, men enkelte områder har likevel store utfordringer.

 2. Her åpner ny barnehage i august

  Erik Thorkildsen(totalentreprenør), Tove Aasberg (Byggprosjekt Sarpsborg kommune), Tove Beate Larsen (Enhetsleder Sarpsborg kommune) og Elisabeth G. Langvik(rådgiver Sarpsborg kommune) sier de er i rute med byggingen av ny barnehage på Hafslundsøy.

  Husk fristen for barnehagesøknader 1. mars.

 3. Utsetter ansettelse av ny kommunesjef for oppvekst

  Sarpsborg kommune utsetter ansettelse av ny kommunesjef oppvekst. Kirsti Skaug fortsetter som konstituert kommunesjef inntil videre.

 4. Rådmannen skisserer flere innsparingstiltak

  Sist uke ble det innført ansettelsesstopp i Sarpsborg kommune. Nå skisserer rådmannen ytterligere innsparingstiltak, blant annet innen skole, barnehage, planarbeid og kultur.

 5. Fikk over tre millioner til aktivitetstilbud til personer med demens

  Eldre mann.

  Sarpsborg kommune har fått tilskudd fra Helsedirektoratet.

 6. Lærer barnehagene å bruke digitale verktøy

  Digitale verktøy i barnehagen

  - Alle barn er forskjellige og lærer på ulike måter. Derfor må vi også ta digitale verktøy i bruk som en del av læringsmiljøet i barnehagen.

 7. Ny kunst i gågata

  Kunstnerne Petter Hepsø, Fredrik Raddum og Linda Bakke skal lage hver sin skulptur som skal stå i gågata i Sarpsborg.

 8. Skattesvikt og innsparinger

  Kommunens virksomheter gikk i balanse i 2014, men svikt i skatteinntektene gir store utfordringer.

 9. Ny kommunedelplan for kommunikasjon

  Klart språk, digital dialog og elektroniske skjemaer er bare noe av det kommunen skal satse på de neste årene.

 10. Her blir det nye parkeringsregler

  Boligsoneparkering

  Bystyret bestemte torsdag at det blir boligsoneparkering i Kulås øst-området.