Nyheter

 1. Nettprat om sentrumsplanen

  Simonett Halvorsen-Lange

  Sarpsborg kommune skriver ny sentrumsplan. Torsdag 25. juni stilte hovedsaksbehandler Simonett Halvorsen-Lange til nettprat.

 2. Mange må legge om avløpsrørene sine

  I områder hvor kommunen legger om avløpsrørene, kan eiendommene rundt bli pålagt å gjøre det samme. Blir dette ignorert, kan det i ytterste konsekvens føre til tvangsmulkt. Noen risikerer nå dette.

 3. Foreslår å verne disse 30 bygningene

  Foto av Greåkerveien 14

  Her kan du se listen over alle bygningene fra Sandesund til Greåker som nå foreslås vernet.

 4. Slik blir skoleframtiden i Sarpsborg

  Illustrasjonsfoto skole

  Bystyret bestemte torsdag at ingen skoler skal bli lagt ned, og at det skal utredes behov for å bygge en ny skole i vest.

 5. Nye regler ved kystsonen

  Torsdag vedtok bystyret en ny kystsoneplan.

 6. 10.000 til ryddehelter fra Hannestad barneskole

  Her har Hannestad barneskole mottatt både sjekk og diplom: Fra venstre elevrådsleder Johannes Bruland Skau, elevrådkontakt og teamleder ved skolen Nina Tørholen og nestleder i elevrådet, Andrea Nordtug.

  Nesten 30 fulle søppelsekker måtte hentes ved Hannestad barneskole etter at elevene hadde ryddet i nærmiljøet. Nå er elevenes innsats belønnet med 10.000 kroner.

 7. Tyveri av søppeldunker

  Det har i det siste blitt stjålet avfallsbeholdere fra flere boliger i Sarpsborg. Slik bør du forholde deg til dette, om det skjer deg.

 8. Slik blir høsten på Sarpsborg scene

  Fredag 11. september kommer Hellbillies til Sarpsborg scene.

  Sarpsborg scene står overfor en stor ombygging av salen med 550 nye seter og et teleskopamfi som gjør at det igjen blir mulig å bruke huset mer fleksibelt. Her er høstens program.

 9. Gjør leiligheter fine, før nye flytter inn

  Kari Anne Horge, Team vedlikehold

  Disse rykker inn når noen flytter ut fra sykehjem eller bofelleskap. Team vedlikehold i Sarpsborg kommune sjekker alltid leilighetene, før nye beboere flytter inn.

 10. Gratis oppholdstid i barnehage

  Fra 1. august 2015 innføres gratis oppholdstid i barnehage med 20 timer pr. uke. Ordningen gjelder 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.