Nyheter

 1. Ventelistene for kommunal bolig har aldri vært kortere

  Team bolig har aldri hatt kortere venteliste, enn de har nå. De har heller aldri bosatt flere i løpet av ett år, enn de gjorde i fjor.

 2. Mange rusfrie med rusfritt boligtilbud

  Flere beboere har flyttet ut av en rusfri bolig i Sarpsborg. De kan nå klare seg på egenhånd.

 3. Mindre vekst i biltrafikken

  Biler i kø.

  Trafikkregistreringer kan tyde på at veksten i trafikken i nedre Glomma er i ferd med å flate ut.

 4. Tryggere for allergikere

  Kommunen setter merker på maten

  Kommunen merker nå maten for å vise om den inneholder enkelte mattyper man kan få allergisk reaksjon av.

 5. Slik skal kommunen få flere til å stemme

  Rådgiver Ina Tangen sier de at tror at elevene får økt fokus på valg og valgdeltakelse ved at vi gir de muligheten til å stemme ved skolen sin.

  I år blir det et undervisningsopplegg for de yngste velgerne. I tillegg vil det være mulig å forhåndsstemme ved alle de fire videregående skolene.

 6. Baterød barnehage flytter midlertidig til Hannestad

  Fra august 2015 vil barnehageplassene ved Baterød flyttes hit til Skogholtet barnehage på Hannestad.

  Baterød barnehage flytter 15. august 2015 til Skogholtet barnehage på Hannestad. Flyttingen er midlertidig - i påvente av at en ny barnehage i sentrumsområdet står klar.

 7. Kommunen får mye ros

  Foto av banemannskap, Sarpsborg stadion. Espen Joneid i bilen og Tor Lunde.

  Norges bandyforbund og Sarpsborg bandyklubb gir kommunens mannskaper mye skryt etter U17-VM i bandy

 8. Hederspris for jobbing mot mobbing

  Flemming Johnsen og nestleder i Nei til Mobbing Østfold, Marianne Pettersen. Foto: Nei til Mobbing Østfold.

  Sarpsborg kommunes rådgiver på mangfold, inkludering og likeverd, Flemming Johnsen, har fått Heder & Ære-prisen 2014 fra organisasjonen Nei til Mobbing Østfold.

 9. Gravearbeider i gågata

  Byavisa Sarpsborg har 28. januar en artikkel om graving i gågata som er misvisende og egnet til å skape usikkerhet. Sarpsborg kommune har behov for å informere om de faktiske forhold.

 10. Sprengningsarbeider i Kulås

  Skisse nytt Kulås amfi.

  I forbindelse med oppgradering av Kulås amfi, må det gjennomføres noe sprengningsarbeid. Dette starter fra og med mandag 26. januar.