Nyheter

 1. Kommunens vaskeri har fått kvalitetsstempel

  Vaskeriet har nå fått medlemskap i Norske vaskeriers kvalitetstilsyn.

 2. Nå kan du få sikker digital post fra Sarpsborg kommune

  Nå kan Sarpsborg kommune sende ut post elektronisk til alle som har registrert en digital postkasse.

 3. Nå blir det skøyteis i Kulås, igjen

  Marianne Knudsen, Rigine Hansen, Cathrine Laursen og Svein A. Halvorsen samarbeider om å legge is i Kulåsparken

  isarpsborg skal i samarbeid med kommunen lage skøyteis i Kulås.

 4. Stort press på sykehjemsplasser

  Helsesjefen har aldri opplevd et så stort trykk på tjenestene som nå. Men han understreker at alle skal få nødvendig hjelp og at de ansatte strekker seg langt for å finne gode løsninger.

  Unormalt mange sykehusinnleggelser den siste tiden, fører også til et sterkt press på kommunens sykehjem. Som en midlertidig løsning vil det derfor bli opprettet enkelte dobbeltrom ved sykehjemmene.

 5. Kommunen vil nå DEG

  Sarpsborg kommune samler nå sine kunngjøringsannonser under overskriften

  Sarpsborg kommune vil heretter annonsere både i SAs nettutgave, mobilutgave og i papiravisa. Dette for å nå alle sarpinger - uansett hvor de leser lokale nyheter.

 6. Vil styrke livskvaliteten for eldre pasienter

  Sarpsborg kommune har inngått et samarbeid med Universitetet i Bergen for å styrke livskvaliteten for eldre pasienter

  Sarpsborg kommune ønsker å ha fornøyde pasienter og pårørende. Nå starter de et prosjekt for å styrke kvaliteten på tjenestene.

 7. Forbedrer Årum-kryssene

  Kartskisse over kryssene på Årum

  Rundkjøringene på begge sider av Sandesund-brua på Årum blir nå forbedret.

 8. Nettprat med ordfører

  Fredag var det nettprat med ordfører Sindre Martinsen-Evje. Les hva han svarte her.

 9. Anleggsmaskiner på plass i Kulås amfi

  Foto: Tiril Leisterud Olsen

  Konsertarenaen Kulås amfi skal utvides og vil få en kapasitet på 6.000 publikummere i løpet av 2015. Nå er anleggsmaskinene på plass, og naboer vil derfor merke mer trafikk i nærområdet.

 10. Starter avvenningskurs

  Inger Torget og Lars Tore Andersen i rustjenesten i kommunen inviterer til gratis cannabisavvenningskurs.

  Kommunen inviterer til et gratis cannabisavvenningskurs.