Borgen sykehjem


Sykehjemsplass er et tilbud til personer som har behov for og - vedtak på heldøgns pleie og omsorgstjenester. På Borgen sykehjem er det 42 plasser for personer med langtkommet demenssykdom, ni plasser adferd/psykiatri og 19 ordinære sykehjemsplasser.

Sykehjemmet har en tverrfaglig personalgruppe og tilgang til legetjenester, fysioterapi, frisør og fotpleie.

 • Skjermet enhet - AB1 - Tlf. 69 10 84 73 / 982 44 590
  Teamleder: Inger Elise Aarmo, tlf. 69 10 84 72 / 915 19 442

 • Skjermet/adferd - CD1 - Tlf. 69 10 84 75/ 982 44 589
  Teamleder: Øyvind Frydenlund  tlf. 69 10 84 76 / 916 86 302

 • Skjermet enhet - AB2 - Tlf. 69 10 84 85/ 982 44 592
  Teamleder: Kristin L. Westberg tlf. 69 10 84 84 / 952 97 526

 • Langtid - CD2 - Tlf. 69 10 84 86/ 982 44 591
  Teamleder: Marianne Storvig  tlf. 69 10 84 87 / 982 03 421

 • Service og kjøkken Tlf. 69 10 84 90/ 928 84 643
  Teamleder: Hege Eriksen tlf. 69 10 84 90/ 928 84 643

 • Aktivitetsansvarlig Linn Kristoffersen tlf. 69 10 84 77/478 18 129