Haugvoll sykehjem

Haugvoll sykehjem


Sykehjemsplass er et tilbud til personer som har behov for og vedtak på heldøgns pleie- og omsorgstjenester. På Haugvoll sykehjem er det 16  plasser for personer med langtkommet demenssykdom og 48 ordinære sykehjemsplasser.

Sykehjemmet har en tverrfaglig personalgruppe og tilgang til legetjenester, fysioterapi, frisør og fotpleie.

Grønn avdeling
Teamleder Jane Helgesen, tlf. 456 33 270

Blå avdeling
Teamleder
Tove Hennie Haugen, tlf. 489 57 199

Rød avdeling
Teamleder
Bente Johansen, tlf. 414 32 551

Gul avdeling
Teamleder Sigrid Nordahl Thorsen
, tlf. 414 42 868

 

  • Vert service og kjøkken: Grete Katrine Minge, tlf. 415 30 260
  • Aktiviteter: Vigdis Prüfer, tlf. 918 61 997
  • Frisør: Tlf. 996 22 257
  • Fotpleie: Tlf. 975 38 879
  • Aktivitør: Tlf. 69 10 31 74