Tindlund ungdomsskole

Tindlund ungdomsskole


Tindlund ungdomsskole ligger på Greåker, et tettsted ved Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Skolens nettside

Jo Skjølsvold, Tindlund ungdomsskole - portrett


Enhetsleder/rektor
Jo Skjølsvold 
Tlf. 69 10 89 01 / 920 97 741

Teamleder Tone Ørnfjord tlf. 69 10 89 03/907 90 969
Teamleder Arild Haglund tlf. 69 10 89 02/ 982 593 73

Tema:
Skolerute,
Skoleskyss