Betalingssatser barnehage

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2015:

Lytt til tekst

Merk: Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. 
Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august. 

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:

Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass (5 dager pr. uke) kr. 2.480,-
 80% plass (gj.snitt 4 dager pr. uke) kr. 2.182,-
 60% plass (gj.snitt 3 dager pr. uke) kr. 1.637,-
 50% plass (gj.snitt 2.5 dager pr. uke) kr. 1.364,-
 40% plass (gj.snitt 2 dager pr. uke)  kr. 1.091,-

OBS! Fra 1. mai 2015 økes barnehageprisen.
Prisen for en 100% plass blir da kr. 2.580,-

Prisene er vedtatt av bystyret 11.12.2014.  Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

Redusert pris:

Familier med bruttoinntekt under kr. 265.110 kan etter søknad få redusert barnehagepris.

Fra 1. mai 2015 kan det bli endringer på inntektsgrensen. Regjeringen har foreslått at inntektsgrensen økes til kr. 473.000.

Søskenmoderasjon:

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nummer to, og 50% søskenmoderasjon for søsken nummer tre og over.

Mat:

Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr. 210,- pr. måned. Matprisen avhenger ellers av plasstørrelse. For en 50% plass er altså prisen kr. 105,- pr. måned.

Gebyr for forsinket henting:

Kr 250,- per påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdag:

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr. 210,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.