Betalingssatser barnehage

Lytt til tekst

Betalingssatser i kommunale barnehager i Sarpsborg kommune fra 01.01.2014
Vedtatt av bystyret 05.12.2013.  Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

 Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager. Ingen betaling mellom 15.07 – 14.08.

Betalingssatser barnehage, basert på folketrygdens grunnbeløp (G)
1G = kr. 88.370,- pr. 1.mai 2014
INNTEKTHEL PLASSSØSKENPRIS
Fra barn nr.2
SØSKENPRIS
Fra barn nr.3
Familier med brutto inntekt over 3G  (kr. 265.110,-)  2.405,- kr  1.683,- kr  1.202,- kr
Familier med brutto inntekt under 3G (kr.265.110)
Må søkes på eget skjema 
 1.443,- kr   1.010.- kr   722,- kr
Familier med brutto inntekt under 2G (kr.176.740)
Må søkes på eget skjema
  866,- kr   606,- kr   433,- kr

 

Månedlige satser:

Størrelse på plassPris 
100% plass (5 dager pr. uke) 100% betaling kr 2.405,-
 90% plass (gj.snitt 4,5 dag pr uke)  95% betaling kr 2.285,-
 80% plass (gj.snitt 4,0 dag pr uke)  88% betaling kr 2.116,-
 70% plass (gj.snitt 3,5 dag pr uke)  77% betaling kr 1.852,-
 60% plass (gj.snitt 3.0 dag pr uke)  66% betaling kr 1.587,-
 50% plass (gj.snitt 2.5 dag pr uke)  55% betaling kr 1.323,-
 40% plass (gj.snitt 2.0 dag pr uke)   44% betaling kr 1.058,-

Kost:

Betaling for kost kommer i tillegg. Betaling av kost for en 100% plass er kr 195,- pr. måned. På de andre plasstypene betales kosten tilsvarende prosentsatsen av den plassen man har.

Gebyr for forsinket henting:

Kr 235,- per påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdag:

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr. 195,- inkl. kost. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.