Betalingssatser barnehage

Lytt til tekst

Betalingssatser i kommunale barnehager i Sarpsborg kommune fra 01.01.2014
Vedtatt av bystyret 05.12.2013.  Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

 Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager. Ingen betaling mellom 15.07 – 14.08.

Betalingssatser barnehage, basert på folketrygdens grunnbeløp (G)1G = kr. 85.245 pr. 1.mai 2013
INNTEKTHEL PLASSSØSKENPRIS
Fra barn nr.2
SØSKENPRIS
Fra barn nr.3
Familier med brutto inntekt over 3G  (kr.255.735)  2405 kr  1684 kr  1202 kr
Familier med brutto inntekt under 3G (kr.255.735)
Må søkes på eget skjema 
 1443 kr   1000 kr   722 kr
Familier med brutto inntekt under 2G (kr.170.490)
Må søkes på eget skjema
  866 kr   606 kr   433 kr

 

Månedlige satser:

Størrelse på plassPris 
100% plass (5 dager pr. uke) 100% betaling kr 2405
 90% plass (gj.snitt 4,5 dag pr uke)  95% betaling kr 2285
 80% plass (gj.snitt 4,0 dag pr uke)  88% betaling kr 2116
 70% plass (gj.snitt 3,5 dag pr uke)  77% betaling kr 1852
 60% plass (gj.snitt 3.0 dag pr uke)  66% betaling kr 1587
 50% plass (gj.snitt 2.5 dag pr uke)  55% betaling kr 1323
 40% plass (gj.snitt 2.0 dag pr uke)   44% betaling kr 1058

Kost:
Betaling for kost kommer i tillegg. Betaling av kost for en 100% plass er kr 195 pr. måned. På de andre plasstypene betales kosten tilsvarende prosentsatsen av den plassen man har.

Gebyr for forsinket henting:
Kr 235 per påbegynte halvtime.