Betalingssatser barnehage

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg kommune fra 1. mai 2015:

Lytt til tekst

Merk: Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. 
Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august. 

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:

Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass (5 dager pr. uke) kr. 2.580,-
 80% plass (gj.snitt 4 dager pr. uke) kr. 2.270,-
 60% plass (gj.snitt 3 dager pr. uke) kr. 1.703,-
 50% plass (gj.snitt 2.5 dager pr. uke) kr. 1.419,-
 40% plass (gj.snitt 2 dager pr. uke)  kr. 1.135,-

Prisene er vedtatt av bystyret 11.12.2014.  Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

Redusert pris:

Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 473.000 pr. år kan etter søknad få redusert barnehagepris.

Gratis kjernetid:

Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 405.000 pr. år -
og som har barn som fyller 4 eller 5 år i 2015 - kan etter søknad få gratis oppholdstid i barnehagen med 20 timer pr. uke. Dette gjelder også for barn med utsatt skolestart.

Søskenmoderasjon:

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nummer to, og 50% søskenmoderasjon for søsken nummer tre og over.

Mat:

Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr. 210,- pr. måned. Matprisen avhenger ellers av plasstørrelse. For en 50% plass er altså prisen kr. 105,- pr. måned.

Gebyr for forsinket henting:

Kr 250,- per påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdag:

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr. 210,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.