Betalingssatser barnehage

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2015:

Lytt til tekst

Merk: Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. 
Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august. 

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:

Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass (5 dager pr. uke) kr. 2.480,-
 80% plass (gj.snitt 4 dager pr. uke) kr. 2.182,-
 60% plass (gj.snitt 3 dager pr. uke) kr. 1.637,-
 50% plass (gj.snitt 2.5 dager pr. uke) kr. 1.364,-
 40% plass (gj.snitt 2 dager pr. uke)  kr. 1.091,-

OBS! Fra 1. mai 2015 økes barnehageprisen.
Prisen for en 100% plass blir da kr. 2.580,-

Prisene er vedtatt av bystyret 11.12.2014.  Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

Redusert pris:

Familier med brutto inntekt under kr. 265.110 kan etter søknad få redusert barnehagepris.
Fra 1. mai 2015vil inntektsgrensen økes til kr. 473.000. 

Søskenmoderasjon:

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nummer to, og 50% søskenmoderasjon for søsken nummer tre og over.

Mat:

Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr. 210,- pr. måned. Matprisen avhenger av ellers av plasstørrelse. For en 50% plass er altså prisen kr. 105,- pr. måned.

Gebyr for forsinket henting:

Kr 250,- per påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdag:

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr. 210,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.