Fastlege

Lytt til tekst

Alle innbyggere bør ha en fastlege, og ved akutt sykdom på dagtid skal alltid egen lege kontaktes.

Alle fastleger i kommunen er forpliktet til å avsette rimelig tid til akutte tilfeller.

Fastlegen kjenner deg og dine helseproblemer best og behandler derfor også de vanlige akutte problemer best. Det er mulig å bytte fastlege. For å bytte kan du enten ringe fastlegekontoret, eller bruke internett. Dere finner mer informasjon om dette på Helfo sine nettsider.