Illustrasjon. Mange mennesker står på rekke.

Krisehåndtering

Sarpsborg kommune har planer for å kunne sikre innbyggerne også under uønskede hendelser. På denne siden finner du informasjon om planverk og organisering for kriser, samt annen nyttig informasjon om beredskap.

Lytt til tekst

Planverk og analyser 

  • Nasjonalt risikobilde 2014 (DSB)
  • Risiko og sårbarhetsanalyse for Østfold (Fylkesmannen i Østfold)
  • Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal sikre at kommunene ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Klikk her for å lese forskriften som sier hva norske myndigheter krever av landets kommuner når det gjelder beredskap.  
  • Sarpsborg kommune har gjennomført en helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse.  Dette er en meget grundig analyse som tar for seg alle tenkelige kritiske scenarier som kan oppstå i Sarpsborg. Ved å ha tenkt grundig gjennom hva som kan gå galt er det større mulighet for å være forberedt på å takle ulike kriser.
  • Sarpsborg kommune har utarbeidet en egen beredskapsplan som omfatter hele kommunens organisasjon. Denne planen er bygget opp for å være et operativt og brukervennlig dokument for bruk under uønskede hendelser i Sarpsborg.  Kommunesjef HR er ansvarlig for å holde beredskapsplanen oppdatert.
  • I tillegg finnes det syv delplaner til kommunens beredskapsplan som tar for seg bestemte fagområder. Dette er informasjon, helse og sosial, IKT, kommunalteknikk, eiendom, oppvekst, kultur.

 Andre kilder til nyttig informasjon

Ulike offentlige organer er viktige og troverdige kilder til informasjon før og under kriser. Alle som jobber med krisehåndtering i Sarpsborg kommune følger med på slik informasjon for å kunne reagere riktig. En del av denne informasjonen kan være nyttig også for andre organisasjoner, bedrifter og privatpersoner som er avhengig av tidlig informasjon. Derfor deler vi her noen nyttige nettsider om beredskap og krisehåndtering.


Varsling

Det finnes 1250 varslingsanlegg i Norge som skal varsle innbyggerne med sirener ved akutt fare. Flere av disse anleggene finnes i Sarpsborg. Hører du disse sirenene må du søke mer informasjon om situasjonen. Les mer om flyalarm her.

Kriseinformasjon fra myndighetene

Kriseinfo.no er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser. Kriseinfo er også på Facebook og på Twitter.

Sikker hverdag

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobber med å forebygge kriser, men også med å forberede samfunnet på å takle kriser som likevel oppstår. DSB har laget nettstedet sikkerhverdag.no hvor du som som forbruker og privatperson finner informasjon om risiko og farer i samfunnet. Nettstedet gir gode tips for å forebygge uhell hjemme hos deg selv. Her finner du også tips til hvordan du kan bli bedre rustet til å takle litt større kriser og hendelser. Sikker hverdag er også på Facebook.

På Sarpsborg kommunes nettsider kan du lese mer informasjon om brannvern og eksplosjonsvern.

Vær og vind

Veldig mange krisesituasjoner i Norge skyldes vær og vind. Heldigvis finnes det mye informasjon om dette på nett slik at vi kan være rimelig godt forberedt når uværet slår til. Du kan selv følge med på at vannet stiger eller vinden øker hvis du kjenner de riktige nettadressene.

Her finner du værmelding for Sarpsborg fra Meteorologisk Institutt.

Viktige meldinger fra Meteorologisk Institutt finner du også på Twitter.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har en sentral rolle i beredskap for flom og skred. NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstjenesten. Publikum kan følge med på NVEs varslingsportal varsom.no for viktige varsler om flom, is, jordskred og snøskred. Varsom er også på Facebook.

NVE rapporterer hydrologiske sanntidsdata på nett for deg som vil følge med på vannstand/vannføring samt temperaturer i luft og vann time for time.

NVE, Meteorologisk Institutt og Kartverket har også en felles portal som heter Se Norge. Denne viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge.

Når varsles det flom? Her kan du lese nyttig bakgrunnsinformasjon fra NVE. 

Det finnes kvikkleire og dårlige grunnforhold flere steder i Sarpsborg. Her finner du bakgrunnsinformasjon om dette.

 Annet

Informasjon om beredskap fra Fylkesmannen i Østfold

Trafikkmeldinger for Østfold fra Statens vegvesen

Politiet i Østfold på Facebook

Politiet i Østfold på Twitter 
 
Brannvesenet i Østfold/Follo på Twitter

Sykehuset Østfold på Facebook

Sykehuset Østfold på Twitter

Sarpsborg kommune på Facebook

Sarpsborg kommune på Twitter