Sarpsborg kommune oppfordrer sine innbyggere til å være bevisst på effektiv energibruk.

Sarpsborg kommune oppfordrer sine innbyggere til å være bevisst på effektiv energibruk.

Energibruk

Sarpsborg har som mål å bli Norges beste Enøk-kommune.

Lytt til tekst

Enøk (energiøkonomisering) handler om riktig og effektiv energibruk. Sarpsborg kommune oppfordrer sine innbyggere til å være bevisst på dette, og ønsker å gå foran som et godt eksempel med et ambisiøst mål.

For å nå dette målet skal kommunale bygninger ikke varmes opp mer enn at innetemperaturen er 20 grader. Dette gjelder administrasjonslokaler, skoler, barnehager og andre institusjoner, dog med unntak for sykehjem.

Over tusen gradestokker er plassert ut i kommunale lokaler for at temperaturen skal måles og regelen etterleves.

Ved siden av gradestokkene står det gjerne et klistremerke, som henstiller de ansatte til å slukke lyset og slå av PCen når de forlater sine arbeidsstasjoner. Verneombudene på de ulike arbeidsplassene skal påse at henstillingene følges opp.