Sykehjem

Lytt til tekst

Sykehjem er et heldøgns omsorgstilbud. Sarpsborg kommune har rundt 400 sykehjemsplasser. Plassene tildeles etter en vurdering av den enkeltes behov. For søknad benytt søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester.

Tildeling av heldøgns omsorgstilbud er lagt til Enhet helse.