Grunnskole

Lytt til tekst

Sarpsborg kommune har 18 grunnskoleenheter.

Alle skoler med barnetrinn har skolefritidsordning (SFO) med tilbud til elever på 1. - 4. årstrinn.

Her finner du en oversikt over grunnskolene i Sarpsborg.

Norsksenteret organiserer grunnskoleopplæring for voksne.

Totalt er det ca 6500 elever i Sarpsborgskolen.