Logo Grålum barneskole

Grålum barneskole-der barn og unge lykkes

- lesing
- tilpasset opplæring/vurdering for læring(VFL)
- sosial kompetanse

Fronter

Nyheter

  1. Søknad om permisjon fra skolen

    Det skal nå søkes elektronisk for alt planlagt fravær.

  2. Kulturskoletimen

    Musikk og komposisjon på iPad

  3. FEIDE-tjenester

    Denne høsten har hele kommunen gått over til pålogging via Feide. Det vil si at elever blant annet skal logge seg inn på Fronter via Feide. På Fronter under fagressurser, vil dere se hvilke andre...