Ledige stillinger

Lytt til tekst

Er du intern søker?

Vikarer og faste ansatte i Sarpsborg kommune må følge denne veiledningen. 

Er du ekstern søker?

Følg lenken under for å se de ledige stillingene og for å søke:

Ledige stillinger i Sarpsborg kommune.

 
Merk:
Vi oppgraderer vårt rekrutteringssystem. I den forbindelse kan det oppleves ustabilitet i systemet mellom kl. 23.00 og 07.30 på hverdager i en periode framover. For å unngå risikoen for å miste data oppfordrer vi våre søkere til å avslutte søkeprosessen før kl. 23.00.

Ved ustabilitet i nettverket og/eller dersom du trenger bistand i søknadsprosessen, vennligst henvend deg til utlysning@sarpsborg.com