Ledige stillinger

Lytt til tekst

Er du intern søker?

Vikarer og faste ansatte i Sarpsborg kommune må følge denne veiledningen. 

Er du ekstern søker?

Følg lenken under for å se de ledige stillingene og for å søke:

Ledige stillinger i Sarpsborg kommune.Ved ustabilitet i nettverket og/eller dersom du trenger bistand i søknadsprosessen, vennligst henvend deg til utlysning@sarpsborg.com