Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>-En plan for utvikling og vekst i byen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


-En plan for utvikling og vekst i byen

05.02.2019 av Maren Lunde

Sentrumsplanen kommer på en ny høring, før det endelige forslaget skal legges fram til behandling til våren, med mål om at bystyret skal behandle planen før sommerferien. Planen har vært på høring våren 2018, og etter at høringen ble avsluttet har administrasjonen arbeidet med et nytt utkast. Det er bare de nye endringene som er foreslått at skal sendes på høring.

- Jeg er glad for at vi er et stort skritt nærmere en sentrumsplan som vil bidra til mer utvikling av byen vår, og at vi fortsatt skal ta vare på historiske verdier i sentrum, sier Sigmund Vister, direktør Samfunn. – I all hovedsak så følger disse endringene hovedtrekkene i planen som vi la ut på høring i fjor, men hvor alle innspill fra høringen er vurdert, og en del er tatt inn i planen, fortsetter Vister

Sju hovedgrep

Målet med sentrumsplanen er en helhetlig plan som legger til rette for at Sarpsborg sentrum skal kunne utvikles og være attraktivt både for innbyggere, næringslivet og tilreisende. Planen skal balansere hensynet til vern av kulturhistoriske bygninger og utviklingsmuligheter med flere boliger og attraktive næringsarealer.

Den nye sentrumsplanen bygger på sju hovedgrep:

 1. Vi utvikler en kompakt by med gangavstand til dagligdagse gjøremål
 2. Vi utvikler sentrumstriangelet med nytt, framtidsrettet stasjonsområde som motor
 3. Vi bygger det moderne på historisk identitet
 4. Vi tilrettelegger for urban bebyggelse
 5. Vi tilrettelegger for fleksibel kvartalsutnyttelse
 6. Vi styrker offentlige rom
 7. Vi styrker byens attraktivitet ved å sette miljøvennlig transport i fokus

Behandles i formannskapet

Foramnnskapet skal ta stilling til om de foreslåtte endringene kan sendes på høring i sitt neste møte. Dette møtet er torsdag 14. februar. Her er viktigste endringene som det er foreslått å sende på høring:

 • Forslaget om å tillate mer næringsbebyggelse på Borregaardsjordene faller bort.
 • Det blir tatt inn egne bestemmelsesområder på plankartet og egne bestemmelser for bevaring av kulturmiljø, kulturlandskap og kulturminner som er mer juridisk bindende enn retningslinjene i høringsutkastet.
 • I området rundt Gamle Gleng, settes maksimale høyder i hovedsak tilbake til nivået i den gjeldende sentrumsplanen. Det vil si 4 etasjer + en inntrukket siste etasje (15m gesims, 18 m møne).
 • Noen flere bygninger føres på «gul liste» som verneverdige.
 • Kulåsparken, aksene i bysentrum og Borgarsyssel museum med nærområde blir markert som hensynssone og bestemmelsesområder med tilhørende bestemmelser, fordi dette er områder med kulturmiljø av nasjonal interesse.
 • Sarpsfossen, Borregaards industriområde og Kulåsparken blir markert som hensynssone og bestemmelsesområde med tilhørende bestemmelser, fordi det ble definert som et område med landskap av nasjonal interesse i 2015, og Fylkeskonservatoren ønsker at dette blir synliggjort som en hensynssone i sentrumsplanen.

 De foreslåtte endringene er framstilt på 48 endringsark, som hver tar for seg det som skiller det nye forslaget til sentrumsplan fra forslaget som var på høring i 2018. 

På denne siden finner du alle dokumenter i saken.

Høringsfristen er den 8. april.

Saksrordfører for sentrumsplanen er Annar Hasle (KrF). 

Saksbehandler for sentrumsplanen er Emilie Cosson-Eide.  Hun kan nås servicetorget på tlf. nr. 69 10 80 00.