>10.000 hus og hytter får vannmålere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


10.000 hus og hytter får vannmålere

14.09.2017

De eiendommene som i dag ikke har vannmåler, skal få vannmålere installert i perioden 2018-2020.

Bystyret vedtok torsdag 14. september en endring av gebyrforskrift for vann og avløp. Det betyr at rundt 10.000 bolighus og hytter som ikke har vannmåler skal få det i løpet av perioden 2018-2020.

En av hovedgrunnene til at alle skal ha vannmåler, er at Sarpsborg-samfunnet har behov for at forbruket av vann går ned. Vi bruker i dag vesentlig mer vann enn for to generasjoner siden. En annen hovedgrunn er å få en mer rettferdig betaling basert på forbruk. De som i dag ikke har vannmåler betaler gebyr basert på hvor mange kvadratmeter bolighuset eller hytta har.

Dette må du gjøre

Du som ikke har vannmåler i dag har to alternativer du kan velge mellom for å få installert vannmåler:

1: Du kan vente til du mottar et brev fra Sarpsborg kommune. I god tid før vi installerer i ditt område vil du motta et brev fra kommunen. Da vil det komme en autorisert rørlegger på besøk hjem til deg på en bestemt dag og et bestemt klokkeslett for å montere vannmåleren. Hvis dagen og klokkeslettet ikke passer kan du kontakte kommunen og få en annen dag. Du må være hjemme når rørleggeren monterer vannmåleren. Arbeidet tar kanskje en halv time til 3 timer, avhengig av hvor enkelt det er å montere nær din innvendige stoppekran. Prisen kommer an på hvor lang tid rørleggeren bruker på å montere. En montering vil trolig ligge et sted mellom 2.000-5.000 kroner for en normal husinstallasjon. Dette beløpet blir fordelt på fire fakturaer fra kommunen.

2: Du kan når som helst selv engasjere en autorisert rørlegger for å få installert vannmåleren. Det er bare en autorisert rørlegger som har lov til å montere denne. Alle vannmålere eies av Sarpsborg kommune og rørleggeren henter vannmåler hos kommunalteknikk i Torsbekkdalen.
Hvis du selv vil engasjere en autorisert rørlegger trenger du ikke å vente på å få brev fra kommunen om montering, men vannmåleren skal uansett være montert innen utgangen av 2020. Du betaler da direkte til rørleggeren for montering av vannmåleren.

Årlig gebyr for vannmåleren er 300 kroner, i tillegg betales de vanlige ordinære vann- og avløpsgebyrer i form av et fast gebyr og ditt faktiske forbruk som vannmåleren viser.

Leiligheter i borettslag skal i utgangspunktet ha én felles vannmåler. Eksempler: 40 leiligheter i en blokk har én felles vannmåler.

For leiligheter i et sameie kan det både være aktuelt med én vannmåler i hver og én felles vannmåler. Dette avklares med/bestemmes av kommunen.

Blir det billigere?

Med vannmåler installert i boligen eller hytta vil du betale for faktisk forbruk. I mange tilfeller blir det billigere for deg som kunde. Eksempel: i dag må du betale vann tilsvarende 200 kubikk for en enebolig på 120 kvadratmeter. En familie på fire personer kan i gjennomsnitt bruke omtrent 140-150 kubikk vann i løpet av ett år. Altså er det en gevinst i favør kunden for et mindre forbruk.

Prinsippene for vannforbruk er de samme som for strømforbruk: vær bevisst på hva du bruker vann til, ikke sløs med det, tenk gjennom hvor lenge du dusjer og hvor mye vann du bruker til å vanne uteområdene. Det er for eksempel viktig å reparere et toalett som lekker vann konstant.

Dette er smart vannmåler

De nye vannmålerne som i dag blir installert er såkalt «smarte vannmålere» og digitale. Det vil si at de på et senere tidspunkt kan bli koblet til automatisk avlesning.

Ved å montere smarte vannmålere vil Sarpsborg kommune ha mulighet til å koble seg opp på en trådløs, automatisk avlesning, på lik linje som Hafslund Nett monterer i dag med sine smarte strømmålere. Dette systemet er altså ennå ikke operativt i dag, og inntil videre må du lese av vannmåleren og rapportere til kommunen én gang i året. I dag er det installert rundt 3000 slike smarte vannmålere i Sarpsborg, men de leses fortsatt av på vanlig måte av abonnent, én gang i året. Du som i dag har en vannmåler med telleverk skal bruke denne i hvert fall til kommunen eventuelt tar i bruk ny teknologi med automatisk avlesning.