Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>10.000 hus og hytter skal ha vannmålere – de første får tilbud fra kommunen nå

Innhold

Vannmåler

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

10.000 hus og hytter skal ha vannmålere – de første får tilbud fra kommunen nå

14.12.2018

De eiendommene som i dag ikke har vannmåler, skal ha vannmåler installert i perioden 2019-2020.

Bystyret vedtok 14. september 2017 at rundt 10.000 bolighus og hytter som ikke har vannmåler skal få det i løpet av perioden 2019-2020.

En av hovedgrunnene til at alle skal ha vannmåler, er at Sarpsborg-samfunnet har behov for at forbruket av vann går ned. Vi bruker i dag vesentlig mer vann enn for to generasjoner siden. En annen hovedgrunn er å få en mer rettferdig betaling basert på forbruk. De som i dag ikke har vannmåler betaler gebyr basert på hvor mange kvadratmeter bolighuset eller hytta har.

NB! De første tilbudsbrevene om montering er nå sendt ut til områder i Skjeberg. Det er enklere for selskapet som skal utføre monteringene, og for kommunen som administrerer arbeidet, at tilbudene blir sendt ut og monteringene skjer i tur og orden i ulike områder i kommunen.

Dette må du gjøre

Du som ikke har vannmåler i dag har to alternativer du kan velge mellom for å få installert vannmåler:

Du kan vente til du får et brev med tilbud fra Sarpsborg kommune.

I alternativ 1 kan du velge å benytte deg av tilbud A eller B.

  • Tilbud A: Hvis du har et standard røropplegg med minimum 50 centimeters plass på vannrøret over stengeventilen, kan vannmåleren monteres her. Da kan du takke ja til dette tilbudet og du vil få en rørlegger på besøk som utfører hele jobben for 1.062 kroner inkludert moms. NB! Du må sende et bilde av røropplegget som viser et godt utsnitt rundt stengeventil når du leverer svarslippen.
  • Tilbud B: Hvis du ikke har et standard røropplegg med minimum 50 centimeters plass på vannrøret over stengeventilen, er dette et tilbud for deg. Da vil du betale 1.062 kroner inkludert moms, pluss en tilleggskostnad for den jobben rørleggeren må gjøre for å få montert vannmåleren.

Når du får tilbudsbrevet fra kommunen i posten kan du svare enten via e-post eller ved å sende inn en svarslipp.

For både tilbud A og B vil beløpet bli fordelt på de fire neste fakturaene fra kommunen for kommunale gebyrer.

Du kan når som helst selv engasjere en autorisert rørlegger for å få installert vannmåleren. Det er bare en autorisert rørlegger som har lov til å montere denne. Alle vannmålere eies av Sarpsborg kommune og rørleggeren henter vannmåler hos kommunalteknikk i Torsbekkdalen.

Hvis du selv vil engasjere en autorisert rørlegger trenger du ikke å vente på å få brev fra kommunen om montering, men vannmåleren skal uansett være montert innen utgangen av 2020. Du betaler da direkte til rørleggeren for montering av vannmåleren.

Leiligheter i borettslag skal i utgangspunktet ha én felles vannmåler. Eksempler: 40 leiligheter i en blokk har én felles vannmåler.

For leiligheter i et sameie kan det både være aktuelt med én vannmåler i hver og én felles vannmåler. Dette avklares med/bestemmes av kommunen.

Blir det billigere?

Med vannmåler installert i boligen eller hytta vil du betale for faktisk forbruk. I mange tilfeller blir det billigere for deg som kunde. Eksempel: i dag må du betale vann tilsvarende 200 kubikk for en enebolig på 120 kvadratmeter. En familie på fire personer kan i gjennomsnitt bruke omtrent 140-150 kubikk vann i løpet av ett år. Altså er det en gevinst i favør kunden for et mindre forbruk.

Prinsippene for vannforbruk er de samme som for strømforbruk: vær bevisst på hva du bruker vann til, ikke sløs med det, tenk gjennom hvor lenge du dusjer og hvor mye vann du bruker til å vanne uteområdene. Det er for eksempel viktig å reparere et toalett som lekker vann konstant.

Årlig gebyr for vannmåleren er 300 kroner, i tillegg betales de vanlige ordinære vann- og avløpsgebyrer i form av et fast gebyr og ditt faktiske forbruk som vannmåleren viser.

Dette er smart vannmåler

De nye vannmålerne som i dag blir installert er såkalt «smarte vannmålere» og digitale. Det vil si at de blir koblet til automatisk avlesning.

I dag er det allerede installert rundt 3000 slike smarte vannmålere (firkantede med blått lokk) i Sarpsborg, men de leses fortsatt av på vanlig måte av abonnent, én gang i året. Du som i dag har en slik må inntil videre lese den av manuelt inntil vi har et automatisk avlesningsprogram for disse målerne på plass.

Du som i dag har en vannmåler med telleverk skal bruke denne inntil videre.

Har du spørsmål?

Du kan gjerne ta kontakt på vannmaaler@sarpsborg.com eller tlf. 40401553.