>4,3 kilometer med ny asfalt i 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


4,3 kilometer med ny asfalt i 2017

04.05.2017 av Christian Nicolai Bjørke

Arbeidet er samkjørt med nye vann- og avløpsledninger for å unngå å grave opp nylagt asfalt.

Det er satt av 15,8 millioner kroner til oppgradering av kommunale veier i 2017. Det vil gi 4.270 meter med nyasfalterte veier.

Mesteparten av disse pengene (14,6 millioner) går til veier som samtidig får nye vann- og avløpsledninger. På den måten sørger man for at det ikke blir nødvendig å grave opp igjen asfalten med det første.

Oversikt over veier

Her er veiene som skal få ny asfalt i 2017:

  • Rosenkrantz gate mellom Kirkegata og Kulåsparken (3,2 millioner kroner)
  • Opstadveien nord for Stevneveien (2,8 millioner kroner)
  • Olsokveien (5 millioner kroner)
  • Ringgata og Kruses gate mellom Korsgata/Dovregata og Tordenskjolds gate/Pilgata (3,6 millioner kroner)

Etter at vann- og avløpsprosjektene er ferdige, gjenstår det 1,2 millioner kroner til andre veier. Her skal følgende veier opprustes (i prioritert rekkefølge):

  • Lyrenveien (200 meter)
  • Trosteveien (125 meter)
  • Øvre del av Trudebakken (90 meter)
  • Østre del av Grimkells gate (110 meter)

Likt tilbud til gående og syklende

Når en kjørevei asfalteres, vil også fortau og gang– og sykkelveier som hører til rustes opp. Dette er for å sikre at gående og syklende har et minst like godt tilbud som bilister.

Det er også avsatt 4 millioner kroner på en investeringskonto som skal brukes i forbindelse med større gravearbeider. Fjernvarmeprosjektet i St. Marie gate/Pellygata er et slikt prosjekt.