>Nyheter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nyheter

 • Se bystyremøtet i opptak

  Følg politiske møter og andre møter direkte via Sarpsborg kommunes nett-TV.

 • En bærekraftig kommuneøkonomi

  – Vi er nødt til å gjøre grep for å sørge for at kommuneøkonomien også gir oss et handlingsrom i framtida, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

 • Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022.

 • Bekymret for røde tall

  - Jeg ser med stor bekymring på den økonomiske situasjonen, sier kommunedirektør Turid Stubø-Johnsen. Kommuneområdenes utgifter har vært mer enn 190 millioner høyere enn budsjettert i årets fire første måneder. I tillegg kommer koronarelaterte utgifter på 120 millioner, som det er usikkert om staten vil kompensere kommunen for.

 • Hjemmetjenester på hytta?

  Hvis du planlegger å reise til din fritidsbolig og er i behov av hjemmetjenester, er det viktig at du tar kontakt med kommunens hjemmetjeneste i god tid før ankomst.

 • Vedlikehold på Trøskenbrua fra 15. august

  Arbeidene på Østre Trøsken bru vil starte opp fra 15. august i år. Anleggsperioden vil vare i ca. ett år.

 • Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

  Frivillige lag og organisasjoner oppfordres til å søke tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak innen idrett og fysisk aktivitet.

 • Over fire tonn avfall ble samlet i årets våraksjon

  Sarpingene har ryddet mye under årets våraksjon. Elevene ved Borg videregående skole plukket over to tonn på to dager. De er også vinneren av årets våraksjon.

 • Kontrakten er signert!

  Nå er kontrakten signert, og byggearbeidene med det nye biblioteket kan sette i gang i august.

 • Ledige barnehageplasser fra høsten

  Her ser du hvilke barnehager som kan ha ledig kapasitet:

 • Bibliotekkunsten er klar!

  Det er Lin Wang sitt verk Vannkraft som er valgt til det nye biblioteket. Kunstinstallasjonen kan assosieres med et fossefall i hengende keramiske former. Koboltblått pigment fra flere land rundt om i verden skal hentes inn og påføres de 3200 kolber for hånd.

 • Etterlyser eier av hensatt båt på Hafslundsøy

  En båt er satt i opplag eller hensatt på kommunens grunn på Hafslundsøy. Er denne båten din, eller kjenner du til hvem som eier den?

 • Frykter koronaregninga

  Regjeringen har lagt fram kommuneproposisjonen for 2023. – Hvis ikke vi får dekket inn koronautgiftene våre i 2022, vil vi måtte kutte kraftig, sier Turid Stubø Johnsen, kommunedirektør.

 • Fant historiske dokumenter om etableringen av Sarpsborg

  - Dette er rett og slett en skatt, sier historiker Trond Svandal etter at 182 år gamle dokumenter knyttet til arbeidet med å etablere Sarpsborg by, nå har dukket opp.

 • Skal mekle om arealplanen

  Vi reviderer arealplanen og kystsoneplanen. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Mattilsynet og Bane NOR har fremmet innsigelse på til sammen 19 punkter til de to planene. 10 av innsigelsene er ikke løst. Den 15. juni skal kommunen møte hos Statsforvalteren for å finne en løsning på disse.

 • Datainnbrudd hos en av kommunens leverandører

  Norkart, som leverer IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon blant annet til Sarpsborg kommune, er utsatt for datainnbrudd. Ingen av kommunens systemer er berørt av innbruddet, men innbyggere bes om å være på vakt.

 • Stor fare for gress-, lyng- og skogbrann

  Det er for tiden meget stor fare for gress-, lyng- og skogbrann i Sarpsborg kommune. Nå ber brannvesenet innbyggerne om å være forsiktige ved bruk av ild.

 • Bli kvitt båtvraket ditt helt gratis!

  Eier du et gammelt vrak av en båt, som du ikke vet hvor du skal gjøre av? Nå kan du bli kvitt den helt gratis!

 • Internt rektorbytte på to Sarpsborg-skoler

  To rektorer bytter arbeidsplass i Sarpsborg-skolen fra 1. august 2022. Dette gjelder rektorene ved henholdsvis Hafslund og Navestad barneskoler, og Hafslund ungdomsskole.

 • Slik blir 17. mai i Sarpsborg

  Det blir barnetog, russetog og veteranbilkortesje. Det blir tivoli, korpsmusikk, konserter og taler. Det store samlinger med mange mennesker, og feiring akkurat slik som det var før pandemien.