>Sarpsborg bedt om å bosette 110 flyktninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sarpsborg bedt om å bosette 110 flyktninger

Publisert: 30.01.2023

Staten anmoder Sarpsborg om å ta umot 110 flyktninger i 2023. - Vi har stor tilflytting av sekundærflyktninger fra andre kommuner, og det legger et betydelig press på tjenestene våre, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Sarpsborg mottar årlig en anmodning fra staten om å bosette et antall flyktninger. I år oppfordres kommunen til å bosette 110 flyktninger. Kommunedirektøren anbefaler å bosette 50.

Prognosen fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er at det skal bosettes 35.000 flyktninger i Norge i 2023, men det er knyttet stor usikkerhet til antallet fordi krigssituasjonen i Ukraina vil påvirke bosetting av flyktninger i Norge.

Flere mindreårige

Sarpsborg kommune blir anmodet om å bosette 110 flyktninger i år, herav 7 enslige mindreårige. Antallet representerer rundt 0,3 prosent av det totale antallet flyktninger som det planlegges å bosette i Norge i 2023. Bosettingen av flyktninger skal til politisk behandling i Flerkulturelt råd 6. februar og Utvalg for velferd og folkehelse 7. februar.

Ønsker et lavere antall

Kommunedirektøren skriver i saksframlegget at Sarpsborg kommune ønsker å ta sin del av det nasjonale ansvaret med bosetting av flyktninger, men at anmodningen om å bosette 110 er for høyt. I forslaget til innstilling er å bosette 50 flyktninger inneværende år, inkludert 7 mindreårige. Det er første gang på mange år at innstillingen ikke følger anmodningen fra IMDi.

Sarpsborg har fra før av et stort antall flyktninger, og kommunedirektøren viser til at den situasjonen kommunen er i gjør at hun ikke kan innstille på å ta imot så mange som 110 flyktninger. Kommunen har stor tilflytting av sekundærflyktninger som bidrar til å presse kommunens tjenester og økonomi. Den videre oppfølgingen av det store antallet flyktninger i fjor, gjør det også utfordrende å ta imot flere. Sarpsborg kommune bosatte 207 flyktninger i 2022.

Saken om bosetting av flyktninger skal også behandles i formannskapet 13. februar, og sluttbehandles av politikerne i bystyret 2. mars.