Start Kari chatbot Spør meg

>Alle som selger tobakk, må registreres i Tobakkssalgregisteret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Alle som selger tobakk, må registreres i Tobakkssalgregisteret

29.11.2017

Før 31.12.17 må alle som selger tobakk og tobakkssurrogater(som for eksempel e-sigaretter), registrere firmaet sitt i Tobakkssalgregisteret.

Du registrerer firmaet ditt på Helsedirektoratets nettside.

Det er en ny forskrift som nå sier at alle har plikt til å registrere seg i Tobakkssalgregisteret. Kun registrerte salgssteder vil ha tillatelse for salg av tobakk og tobakkssurrogater fra 01.01.18.

Kommunen skal føre tilsyn med at salgsstedene oppfyller sine forpliktelser i Tobakksskadeloven og Tobakkssalgsforskriften. Det skal særlig legges vekt på aldersgrensebestemmelsene i Tobakksskadeloven § 17/Tobakkssalgsforskriften § 3 og salgsstedenes internkontroll.

Tilsynsmyndigheten kan kreve en årlig tilsynsavgift fra permanente salgssteder på 4500 kroner og fra midlertidige salgssteder på 1200 kroner.

Sarpsborg kommune oppfordrer alle salgssteder å sette seg godt inn i den nye ordningen, inkludert: Tobakkssalgsforskriften og de nye bestemmelsene i Tobakksskadeloven.

Kontaktperson i Sarpsborg kommune: Liv-Torill Osland Lunde.