>Anbefaler å omgjøre vedtak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anbefaler å omgjøre vedtak

25.05.2018

Kommunen har fått klage på vedtaket om å tillate et tilbygg i St. Marie gate 107-109. Rådmannen anbefaler å omgjøre vedtaket.

I desember ga Utvalg for plan, teknikk og miljø dispensasjon fra sentrumsplanen og tillot et nytt og moderne tilbygg i tre etasjer i St. Marie gate 107-109. Fylkeskonservatoren og Fortidsminneforeningen har klaget på dette vedtaket.  Klagerne mener at tilbygget ikke følger riksantikvarens retningslinjer for byområder med nasjonal verdi. De mener at tilbygget bryter med den eksisterende bebyggelsen både i høyde, plassering, takform, materialvalg og utforming, og at kontrasten til den omkringliggende, eldre bebyggelsen vil være for sterk.

Vil omgjøre vedtaket

På bakgrunn av denne klagen skal Utvalg for plan, teknikk og miljø behandle saken på nytt i sitt møte 6. juni. Da anbefaler rådmannen at det bør være mulig å finne løsninger som gir moderne tilrettelagte lokaler uten å måtte gå på akkord med vernehensyn i så stor grad, og at opprinnelig vedtak omgjøres slik at kommunen ikke gir dispensasjon. Rådmannen legger vekt på at sentrum skal utvikles og at det må legges til rette for næring i byens viktigste handlegate, men at hensynet til de historiske verdiene og fasaderekken i Glengsgata likevel bør hensyntas.

Ny sentrumsplan 

Den nye setrumsplanen for Sarpsborg er på høring. Ny sentrumsplan legger opp til et sterkere vern i utvalgte områder samtidig som den er klar på at byen må tåle utvikling og utskifting av gammelt med nytt. Verneområdene er viktige for at byen skal bevare sin historiske lesbarhet og sin identitet. Dette styrker byens opplevelsesverdier og bidrar til et attraktivt og levende sentrum. I slike områder bør man søke å få til en mer nennsom tilpasning som ikke «utkonkurrerer» det eksisterende. St.Mariegate 107-109 ligger i et slikt område.