>Anbefaler jernbane- og veialternativer til videre utredning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anbefaler jernbane- og veialternativer til videre utredning

08.05.2017 av Maren Lunde

Styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma skal 12. mai 2017 behandle hvilke traséløsninger for dobbeltsporet jernbane som skal utredes videre.

Bane NOR, Statens vegvesen og rådmennene i Østfold fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg har lagt fram sine vurderinger og anbefalinger i saken. Dette ble offentliggjort mandag 8. mai.

Partene i Bypakke Nedre Glomma skal nå vedta hvilke trasealternativer som skal gå videre til konsekvensutredning for fire av fem delområder. For det femte delområdet, som inkluderer ny jernbanebru og ny veibru over Sarpsfossen, skal det gjøres en tilleggsutredning før det besluttes hva som skal konsekvensutredes.

En konsekvensutredning er en systematisk kartlegging og vurdering av et tiltaks konsekvenser. Det er viktig å gjøre en slik utsiling av hva som skal konsekvensutredes, slik at ikke planleggingen blir mer omfattende og kostbar enn nødvendig.

Her kan du lese pressemelding fra Bypakke Nedre Glomma - PDF med mer informasjon om vurderingen. 

Du kan lese mer på informasjonssiden om InterCity-utbyggingen og nytt dobbeltspor.

Videre prosess:
Onsdag 10. mai: Saksframlegget blir presentert for referansegruppen i Bypakke Nedre Glomma. 
Fredag 12. mai: Saksframlegget vil bli behandlet av styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma. Styringsgruppen ledes av fylkesordføreren, og har sentrale politikere i Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune som medlemmer.
Torsdag 1. juni Saksframlegget behandles i formannskapet.
Torsdag 15. juni: Saksframlegget behandles i bystyret.