>Anbefaler kjøp av skoletomt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anbefaler kjøp av skoletomt

28.09.2017 av Eva Rekvin

Den neste skolen som skal bygges i Sarpsborg kommer trolig på Opstad. Rådmannen anbefaler kjøp av en tomt som ligger rett ved siden av Greåker videregående skole.

Sarpsborg kommune utreder nå behovet for en ny ungdomsskole vest i kommunen. Planen er at et nytt skolebygg eventuelt skal erstatte Tindlund ungdomsskole. Skoleanleggene på Tindlund kan da ombygges til en ren barneskole.

27 millioner kroner

Den aktuelle eiendommen på Opstad (gnr. 2074 bnr. 16 med tilliggende festetomt) er per i dag eneste tilgjengelige alternativ for skoletomt. 

Tomten utgjør totalt ca. 46 mål. Kommunen har gjennomført forhandlinger med grunneier av tomten og blitt enige om vilkårene i kjøpekontrakten. Rådmannen anbefaler at kommunen kjøper tomten for 27 millioner kroner, inkludert offentlige avgifter.

Saken behandles av formannskapet 28. september, og skal til endelig behandling i bystyret 12. oktober.