>Anleggsarbeid i sentrum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsarbeid i sentrum

10.04.2017 av Christian Nicolai Bjørke

18. april starter Sarpsborg kommune og Østfold energi et fellesprosjekt for å legge fjernvarme og bedre vann- og avløpsnettet.

Området det gjelder er:

  • St. Mariesgate fra krysset Pellygata til krysset Sverdrupsgata.
  • Vollgata fra krysset Pellygata og opp til Borgarsyssel museum

Arbeidet starter 18. april. Det vil bli behov for å stenge veier og fortau der arbeidet pågår, men entreprenøren vil sikre adkomst til eiendommer så godt det lar seg gjøre.

Omkjøring vil bli skiltet.

OBS! De som benytter kollektivtrafikk må være oppmerksom på ny busstrasé i denne perioden som kan vare i 4-5 uker. Busstraseen vil bli i Astridsgate – Sigvat Skalds gate – Roald Amundsensgate og bussterminalen.

Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger. Målet er å dele avløpet i to: Ett for spillvann (kloakk) og ett for overvann (regnvann). Samtidig skal Østfold Energi legge fjernvarme på samme strekning.

Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes. Entreprenør vil under anleggsarbeidene sikre området på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere spesielt barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken. 

Kontaktperson hos Østfold Energi er Egil Erstad tlf: 97011454.

Kontaktperson hos Sarpsborg kommune er Jorunn Olsen tlf: 95253138.