>Anleggsarbeider forsinket

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Anleggsarbeider forsinket

15.05.2017

Det har oppstått uforutsette utfordringer i gravearbeidene i St. Marie gate. Derfor vil Borregaardsbakken være stengt i om lag to uker lenger enn planlagt.

Anleggsarbeidene pågår nå i dette området:

  • St. Marie gate fra krysset Pellygata til krysset Sverdrupsgata.
  • Vollgata fra krysset Pellygata og opp til Borgarsyssel museum

Arbeidet startet 18. april. Det vil bli behov for å stenge veier og fortau der arbeidet pågår, men entreprenøren vil sikre adkomst til eiendommer så godt det lar seg gjøre.

Omkjøring er skiltet.

I dette arbeidet har det oppstått uforutsette hindringer i forbindelse med midlertidig vannforsyning av bygningene og sikring av vann til eventuell brannslokking i området. Det fører til at arbeidene er forsinket med cirka to uker. Entreprenøren og Sarpsborg kommune beklager de ulempene det medfører for beboere og trafikanter.

OBS! De som benytter kollektivtrafikk må være oppmerksom på ny busstrasé i denne perioden som kan vare i 4-5 uker. Busstraseen vil bli i Astridsgate – Sigvat Skalds gate – Roald Amundsensgate og bussterminalen.

Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger. Målet er å dele avløpet i to: Ett for spillvann (kloakk) og ett for overvann (regnvann). Samtidig skal Østfold Energi legge fjernvarme på samme strekning.

Støy og støv fra anleggsmaskiner må påregnes. Entreprenør vil under anleggsarbeidene sikre området på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere spesielt barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken. 

Kontaktperson hos Østfold Energi er Egil Erstad tlf: 97011454.

Kontaktperson hos Sarpsborg kommune er Jorunn Olsen tlf: 95253138.