Start Kari chatbot Spør meg

>Rådmannen skal presentere budsjettforslaget

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rådmannen skal presentere budsjettforslaget

31.10.2017 av Ole Christian Foss

Rådmann Unni Skaar er klar for å legge fram sitt budsjettforslag for 2018 og handlingsplan for 2018-2021.

Det hele skjer i bystyresalen i Sarpsborg rådhus torsdag 2. november klokken 08.30.
Presentasjonen vil strømmes på Sarpsborg.com.

Budsjettforslaget skal videre behandles i formannskapet den 30. november, før det skal vedtas i bystyret den 14. desember.

Handlingsplan med årsbudsjett

Kommunebudsjettet er det viktigste dokumentet for styring av Sarpsborg kommune.
Hvert år i desember vedtar bystyret årsbudsjett for påfølgende år, samt en handlingsplan for de kommende fire årene.

Her er dokumentet politikerne vedtok sist desember:


Her fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Priser/gebyrer fastsettes også.

Et år vil aldri forløpe seg akkurat som beskrevet i budsjettet. For at politikere og andre skal kunne få innsikt i hvordan året faktisk ble, utarbeides det etter årets slutt en årsrapport. Her beskrives både økonomiske og andre forhold.

Sarpsborg bystyre har også vedtatt mer overordnede mål for kommunen, som ligger til grunn for arbeidet med budsjettene. Dette er uttrykt blant annet gjennom kommunens visjon «Sarpsborg – der barn og unge lykkes» – og gjennom dokumentene: