>Barne- og familieministeren besøkte Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Barne- og familieministeren besøkte Sarpsborg

Publisert: 11.08.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Barne- og familieminister Kjersti Toppe ville høre hvordan Sarpsborg kommune jobber med tjenester for barn som har utfordringer med psykisk helse. – Det virker som et bra arbeid som gjøres på dette feltet.

Det sier barne- og familieministeren etter at hun onsdag besøkte Sarpsborg.

Hun fikk høre om hvordan kommunen jobber, om styrker og svakheter, om utfordringer og erfaringer.

I 2021 startet kommunen med «Pakkeforløp barnevern - kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge ». Dette er et samarbeid mellom barneverntjenesten og Kompetansesenter rus og psykisk Helse og handler om at barneverntjenesten har et ansvar for å medvirke til at barn og unges behov også blir ivaretatt av andre tjenester.

Sarpsborg er en av svært få kommuner i landet som kommet i gang med dette standardiserte forløpet for ivaretagelse av barn og unges psykiske helse.

- Det virker som det er et veldig bra arbeid som blir gjort på dette feltet. En tenker helhetlig og samarbeider til beste for barna. Det er nyttig for meg å høre hvordan erfaringene er og hvordan kommunen jobber, sier barne- og familieministeren.

Pakkeforløpet har som mål at barn i barnevernet tidlig skal kartlegges og utredes for psykiske vansker og rus, slik at riktig hjelp kan iverksettes på et tidligere tidspunkt.

- En høy andel av barn i barnevernet har behov for psykisk helsehjelp og det er behov for et bedre samarbeid om disse barna, sier stedfortreder for barnevernleder, Elsie Thorkildsen.

Håper noen lar seg inspirere

Hun synes det var utrolig fint at barne- og familieministeren ville se mer på dette arbeidet. De forklarte henne hvilke erfaringer de har gjort rundt dette nå som over 80 barn har fått dette tilbudet.

- Å dele med seg av erfaringer betyr at andre kan lære, og kanskje også la seg inspirere av det vi har tenkt, gjort og sett frem til nå.

I tillegg til dette ville familieministeren også høre om hvordan barnevernet og kommunen har jobbet med oppvekstreformen.

- Barnevernet i Sarpsborg er i en omstilling og endring, men målene for barnevernsreformen blir kun oppnådd gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. I Sarpsborg kaller vi derfor reformen konsekvent for Oppvekstreformen, sier Thorkildsen.

Les mer om barneverntjenesten her

Les mer om kompetansesenter rus og psykisk helse her