>Barnehageeier må betale tilbake tilskudd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Barnehageeier må betale tilbake tilskudd

Publisert: 01.07.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Statsforvalteren har vedtatt at eieren av Skogro barnehage må betale tilbake 15, 4 millioner kroner til kommunen som barnehagen har fått i tilskudd.

- Dette er svært alvorlige forhold, og jeg er glad for at vi har kommet til et endelig vedtak i saken, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Kommunen har gjennomført et økonomisk tilsyn som avdekker at eieren har brukt barnehagene til å hente ut store verdier til seg selv og andre selskaper. I 2021 vedtok kommunen å kreve ca 16,4 millioner tilbake fra eieren av Skogro barnehage.

Skal komme barna til gode

Barnehageloven setter krav om at barnehager som får driftstilskudd av kommunen, skal bruke tilskuddet slik at det kommer barna til gode. I rapporten fra tilsynet kommer det fram at driften i Skogro barnehage er i strid med loven.

- Det er strenge kriterier for at vi som forvalter midler på vegne av fellesskapet, ikke skal kunne utnytte systemet til egen vinning. Vi mener at eieren av barnehagen har gjort dette som bevisste handlinger, og at den dokumentasjonen som eieren av Skogro har lagt fram, er mangelfull, forklarer kommunedirektøren.

Saken dreier seg om at barnehagen har betalt store summer til andre selskaper med samme eier, uten at eieren har dokumentert hvilke tjenester det er betalt for, og at avtalene ikke er inngått på markedsmessige vilkår. Barnehagen har også betalt varer for eieren, for eksempel leilighet i Tyrkia, bil, osv, som ikke kommer barna i barnehagen til gode.

Redusert krav

Opprinnelig krevde kommunen at eieren skulle tilbakebetale ca 16, 4 millioner kroner. I følge vedtaket fra Statsforvalteren hadde barnehagen behov for ekstra kontorlokaler, leie av kopimaskiner, renholdstjenester samt leie av lagerlokaler, som kommunen tidligere har ment at ikke har vært utgifter som har kommet barna til gode.

Statsforvalteren vurderer også at enkelte utgifter til personalkostnader og andre sosiale kostnader, har kommet barna til gode. Statsforvalteren har som følge av dette redusert det totale beløpet som barnehageeieren må betale tilbake, med ca 1 million kroner.

Vedtaket er endelig

Vedtaket fra Statsforvalteren er endelig. Det er lagt opp til at eieren skal kunne betale tilbake på en slik måte at barna og familiene deres rammes i minst mulig grad, gjennom en tilbakebetaling over 5 år.

Har barna hatt det bra?

- Det er viktig å understreke at denne saken dreier seg om de økonomiske forholdene knyttet til barnehagen. Kvaliteten på tilbudet til barna er ikke vurdert i dette tilsynet, og det er ingenting som tilsier at ikke kvaliteten på tilbudet til barna har vært bra, sier kommunedirektøren.