Start Kari chatbot Spør meg

>Bedre utvikling enn landsgjennomsnittet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bedre utvikling enn landsgjennomsnittet

06.04.2018

Sarpsborg havner på en 231. plass i den foreløpige utgaven av Kommmunebarometeret 2018 fra Kommunal Rapport. Det er en klar overvekt av nøkkeltall som viser positiv utvikling det siste året, og utviklingen er enda bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 152 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten til Kommunal Rapport er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2017. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. I hovedsak gir Kommunebarometeret 2018 informasjon om driften i 2017, men noen data publiseres så sent på året at det er 2016-tallene som brukes i årets barometer.

God utvikling

Sarpsborg havner på en 231. plass i den foreløpige utgaven av Kommmunebarometeret 2018 fra Kommunal Rapport. Plasseringen er korrigert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Uten at disse betingelsene er tatt med kommer kommunen på en 317. plass. Likevel er det en klar overvekt av nøkkeltall som viser positiv utvikling det siste året. Utviklingen er også enda bedre enn normalen i Kommune-Norge.

Sarpsborg kommune scorer aller best på områdene miljø og ressurser, kostnadsnivå og vann, avløp og renovasjon.

Kommunen har best positiv utvikling innen eldreomsorg, grunnskole og økonomi. Blant årsakene til fremgangen finner vi at kommunen har relativt mange ansatte i helse med fagutdanning.

Kommunen scorer lavest på barnevern, sosialhjelp og kultur. Årsakene her er blant annet mange flere barnevernssaker og dermed også lengre saksbehandlingstid, mange voksne mottar sosialhjelp over lang tid, og få elever ved kulturskolen og lave utlånstall ved bibliotekene.