>Betalingsfritak opphører

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Betalingsfritak opphører

09.09.2016 av Maren Lunde

Etter en nasjonal lovendring blir det ikke lengre gitt fratrekk i foreldrebetalingen for den tiden som barnet får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

Barn med plass i barnehage, som får spesialpedagogisk hjelp etter opplæringslovens § 5-7, har tidligere fått fratrekk  i foreldrebetalingen for timer med slik hjelp i barnehagen.

Etter Stortinget vedtok at retten til spesialpedagogisk hjelp skulle flyttes fra opplæringsloven til barnehageloven, opphørte retten til fratrekk.

Nye retningslinjer

Det betyr at barn hvor vedtak om spesialpedagogisk hjelp er gjort etter 1. august ikke får fratrekk i foreldrebetalingen. Vedtak for barnehageåret 2016 / 2017 som er fattet før 1. august har krav på fratrekk i foreldrebetalingen i den perioden som vedtaket gjelder. Dette er i tråd med retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet. 

Kontakt: Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst, tlf. 69 10 88 35