>Borregaard fikk Sarpsborg kommunes klimapris

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Borregaard fikk Sarpsborg kommunes klimapris

Publisert: 27.09.2022

For aller første gang ble Sarpsborg kommunes klimapris delt ut tirsdag 27. september. Prisen ble delt ut i forbindelse med Næringskonferansen, og gikk i år til Borregaard.

Formålet med klimaprisen er å løfte frem og gi oppmerksomhet til noen som har gjort en ekstra innsats for å bidra til at Sarpsborg omstiller seg til et lavutslippssamfunn.

Prisen ble overrakt til Borregaards administrerende direktør Per Sørlie, av ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Går i front

I juryens begrunnelse for at nettopp Borregaard ble første vinner, heter det at;

«Borregaard er en hjørnestensbedrift i Sarpsborg, som over lengre tid har gått i front i det grønne skiftet i industrien. Ledelsen stiller opp til presentasjoner samt deling av sine erfaringer og kunnskap. Dette sikrer at flere kan dra nytte av deres tilegnede kunnskap rundt klimaomstilling og bærekraft.

De har satt Sarpsborg på kartet globalt, samtidig som de har lagt ned stor innsats innen bærekraft og omstilling av fabrikken i Sarpsborg.
De har sørget for at klimagassutslippene i Sarpsborg er vesentlig lavere enn tidligere, og ved å ta i bruk ny teknologi har de jobbet målrettet for å bidra til bedre luftkvalitet i kommunen.

Borregaard beskrives som framoverlent, innovativ og et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier.
Det benyttes naturlige og fornybare råmaterialer for å produsere avanserte og miljøvennlige biokjemikalier. Disse kan erstatte oljebaserte produkter, noe som gir lavere karbonavtrykk og skaper mer bærekraftige løsninger».

Det er en jury bestående av utvalgsleder for miljø og teknikk, fraksjonsleder posisjonen utvalg miljø og teknikk, fraksjonsleder opposisjonen utvalg miljø og teknikk, Klima Østfold, og Klimapartner Østfold som har valgt ut vinneren.

To priser fra 2023

Fra og med neste år vil det deles ut to klimapriser; én næringspris (for næringslivet) og én pris til privatpersoner, foreninger eller ideelle organisasjoner.
Næringsprisen vil alltid deles ut i forbindelse med Sarpsborgkonferansen, mens prisen til de private vil fra og med 2023 bli overrakt i forbindelse med Sarpsborggallaen.
Næringsprisen består av et innrammet diplom, mens prisen til private/foreninger består av 10 000 kroner og et innrammet diplom.