Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Brev om jernbanen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brev om jernbanen

28.11.2019

Alle de politiske partiene i bystyret er enige om ordlyden i brevet om jernbaneutbyggingen i Sarpsborg som nå sendes samferdselsministeren.

Sarpsborg bystyre behandlet saken om jerbaneutbygging gjennom byen på sitt møte 14. november. Der ble konsekvensutredningen for delstrekningen fra Rolvsøy til Borg bryggerier stanset, mens strekningen fra Borg bryggerier til Klavestad ble lagt ut på høring, først og fremst for å sikre bygging av ny veibro over Sarpsfossen. 

I det samme møtet vedtok bystyret å sende en henvendelse til statlige mynigheter om å utrede alternative konsepter for jernbanen gjennom Sarpsborg og Østfold.

Alle partiene i bystyret er nå enige om innholdet i brevet som ordføreren sender til Samferdselsdepartementet og samferdselsministeren. I brevet sies det at bystyret har behov for et bedre beslutningsgrunnlag før kommunen kan treffe riktige beslutninger og gå videre med planlegging og utbygging.

Det heter også:

"Med utgangspunkt i bystyrets vedtak ber Sarpsborg kommune om følgende:

  1. Det utarbeides en samlet plan for Østfold for lokaltrafikk, regiontrafikk, utenlandstrafikk og godstrafikk.
  2. På grunnlag av samlet plan utredes alternative konsepter for Nedre Glomma, fortrinnsvis i rett linje med kryssing av Glomma sør for Sarpsfossen, med stasjon i bybåndet mellom Sarpsborg og Fredrikstad."

Du kan lese hele brevet her - PDF.