>Bygger sykkelvei til Opsundbrua

Innhold

Oversiktsbilde sykkelrute til Opsund

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bygger sykkelvei til Opsundbrua

18.10.2017 av Maren Lunde

Nå er byggingen av gang- og sykkelveier til den nye sykkelbrua mellom Opsund og Hafslundsøy i gang.

Dag Sunndås fra Leif Grimsrud og Jan Erik Lund fra Geo Øst drev med oppmåling av den nye gang- og sykkelstien langs Opsundveien i oktobersola onsdag. De kunne fortelle at det er mye arbeid for å få ryddet busker og kratt der den nye veien skal ligge. I tillegg skal det flyttes på en strømkbel, og sprenges bort noe fjell.

Klar til ferien

- Vi bygger ca en kilometer gang- og sykkelvei fra brua, langs Opsundveien og til Glengshølen, og når den er klar vil vi fortsette å bygge fra nordenden av Bruveien og til Nordbyveien på Hafslundsøy, sier Jan Aage Sørensen som er prosjektleder i Sarpsborg kommune. 

Han forventer at gang- og sykkelveien vil være klar til sommerferien. 

Skilting

Mange har naturlig nok vært opptatt av om det er mulig å sykle til og fra den nye brua på en god måte. Sørensen forteller at det også vil komme skilting for å vise syklister og andre som ikke kjører bil, hvordan de kan finne fram til sykkelveiene.

Vi har en plan

Sarpsborg kommune har en plan for utbygging av et hovedsykkelveinett. Denne planen er et samarbeid mellom partene i Bypakke Nedre Glomma, og gjelder både Sarpsborg og Fredrikstad. Både broa mellom Opsund og Hafslundsøy, og de nye gang- og sykkelveiene er finansiert gjennom statlige midler som kommunen får via bypakkesamarbeidet.

Her finner du planen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad».

Bypakke Nedre Glomma

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Les mer om Bypakke Nedre Glomma her.