>Formannskapet ønsket å utrede datasenter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Formannskapet ønsket å utrede datasenter

01.12.2017 av Maren Lunde

Tirsdag behandlet formannskapet sak om bygging av datasenter på Hasle. Dette er et av to steder i Østfold som er egnet for å bygge et stort datasenter.

Mulighetsriket Østfold har undersøkt mulighetene for å etablere et stort datasenter i Østfold, og pekt på Hasle som en av to mulige lokasjoner

Et stort datasenter på Hasle forventes å gi 200-300 arbeidsplasser. Det vil i stor grad være arbeidstakere med IKT-kompetanse, men også driftsteknikere, rørleggere, elektrikere, vaktmestere, fagfolk på kjøling / automasjon og innen vakthold og sikkerhet. I byggefasen vil det være stort behov for underleverandører og samarbeidspartnere. Det vil også være muligheter for store ringvirkninger når senteret er i drift.

Starter områderegulering

Formannskapet gikk inn for å starte områderegulering på Hasle. Områdereguleringen gjøres for å avklare arealbruken for et større geografisk område hvor kommunen ønsker å legge til rette for og sette rammer for planlegging, utvikling og bygging. Det blir gjennomført en konsekvensutredning som ligger til grunn for reguleringsarbeidet.

Økende etterspørsel

Den globale datasenterindustrien er den raskest voksende industrien i verden, og store selskaper som Facebook, Google, Apple og andre ser stadig etter nye steder for plassering av store datasentre. Sikker strømforsyning er et av de viktigste kriteriene for hvor datasentrene kan ligge. Aktørene legger også vekt på rask saksbehandling, tilgjengelige tomter og at flest mulige forhold som adkomst, beliggenhet og eiendomsinteresser, er avklart på forhånd.

Frem til 2020 er det signalisert et behov for 200 nye sentre i Europa.

Prosjekt Store datasenter er et fyrtårnprosjekt startet opp i regi av Mulighetsriket Østfold (tidligere Næringsriket Østfold) der Sarpsborg kommune er en av 21 partnere.