Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Del av Rokkeveien stenges i fire måneder

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Del av Rokkeveien stenges i fire måneder

28.01.2019

På grunn av arbeid med vann og avløp stenges en del av fylkesvei 599 Rokkeveien, fra krysset mot fylkesvei 118 Skjebergveien til krysset ved Bodals vei. Veien blir stengt fra 28. januar til 15. mai 2019.

Det er en 500 meter lang del av Rokkeveien gjennom Sarpsborg kommune som må stenges, og i byggeperioden blir det omkjøring via Bodals vei (se kart).

- Stengingen av Rokkeveien vil medføre økt trafikk i Bodals vei, og vi ber alle om å kjøre hensynsfullt og være særlig oppmerksomme i forhold til myke trafikanter, sier byggeleder Frode Rukke i Statens vegvesen.

Kontakter grunneiere

De som bor der fylkesvei 599 blir stengt, vil i all hovedsak ha tilgang til sine eiendommer i byggeperioden. Unntaket er kortere perioder når det graves foran innkjøringen til de enkelte husstandene.

- Vi vil ta kontakt med de grunneierne som blir berørt for å tilrettelegge best mulig. Vi beklager ulempene dette vil kunne medføre i byggeperioden, sier prosjektleder Jan Inge Nordenhaug hos entreprenøren Park og anlegg AS.

Vann og avløp først

Det skal først etableres et nytt vann og avløpssystem, med legging av nye avløpsrør fra Rokkeveienkrysset og videre mot Sandbakken langs Skjebergveien. Etterpå skal det lages ny gang- og sykkelvei på den samme strekningen.
For de fleste trafikanter vil omkjøring via Bodalsveien være mest aktuelt når deler av Rokkeveien stenges, men for trafikk fra sør er en alternativ rute via fylkesvei 598 Rønneldveien.

- Vi ser gjerne at tunge kjøretøy som har mulighet til det bruker fylkesvei 598 i byggeperioden, sier Jan Inge Nordenhaug.

Kontaktpersoner

For ytterligere informasjon, kan følgende personer kontaktes:

Prosjektleder Jan Inge Nordenhaug i Park og anlegg AS på 905 38 809
Byggeleder Fahil Teib Serdar i Sarpsborg kommune på 900 36 165
Byggeleder Frode Rukke i Statens vegvesen på 911 69 206