>Dette bestemte bystyret 14. september 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette bestemte bystyret 14. september 2017

15.09.2017

Sarpsborg bystyre hadde 17 saker på sakslisten i sitt første høstmøte. Her er noen av vedtakene fra bystyremøtet 14. september 2017.

Se hele sakslisten med saksdokumenter her.

Utbygging av Bodalstranda

Bystyret behandlet innbyggerforslag om Bodalstranda. Flertallet gikk inn for at innbyggerforslagets innhold blir vurdert ved behandling av reguleringsplan for Bodalstranda, eventuelt ved behandling av ny arealplan. Du kan lese mer om utbygging av Bodalstranda her.

Innfører fem minutters taletid i bystyret

Etter forslag fra Høyre ble det vedtatt at taletiden i bystyret skal være maksimalt fem minutter, uten begrensning i antall innlegg den enkelte representant kan holde.

Vil ha senere middagsservering

Bystyret vedtok at middagene skal serveres senere på dagen, enn det det blir gjort i dag. Siden dette betyr noe mer kveldsarbeid for ansatte i sykehjem, vil dette gi merkostnader på cirka 600.000 kroner som må innarbeides i budsjettet for 2018. Bystyret ønsker at dette er noe som skal prioriteres. I saksdokumentene pekes det på at dette kan være positivt for den enkeltes ernæringssistuasjon. Helsedirektoratet framhever at blant annet dette kan bidra til økt matlyst, trivsel og forbedret søvnkvalitet. 

På hverdagene er det et ønske at måltidene serveres til disse tidspunktene:

  • Ca kl. 09.00 Frokost
  • Ca kl. 12.30 Formiddagsmat/lunsj
  • Ca kl. 16.30 Middag
  • Ca kl. 20.00 Lett kveldsmåltid

I helgene og på helligdager blir det som i dag, med middag klokken 13.00. Den nye ordningen evalueres etter ett år.

Dette skal prioriteres når lærertetthet skal økes

Bystyret vedtok at følgende områder skal prioriteres ved økning av lærertettheten i Sarpsborg:

  • Styrke opplæringen på første til fjerde trinn.
  • Legge til rette for intensiv undervisning for elever som står i fare for å miste motivasjon og ikke å nå læreplanens målsettinger.
  • Styrke satsingen på realfag.
  • I forbindelse med økning av stillinger i skolen skal det vurderes om andre yrkesgrupper med spesifikk kompetanse skal tilsettes for å imøtekomme elever med spesielle faglige og sosiale opplæringsbehov og som kan avlaste læreren slik at læreren får mer tid til læreroppgaver.

10.000 hus og hytter får vannmålere

Les mer om bystyrets vedtaket i saken "Endring av gebyrforskrift for vann og avløp" her: 10.000 hus og hytter får vannmålere.