Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Dette bestemte formannskapet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette bestemte formannskapet

02.11.2018

Her er noen av sakene som formannskapet behandlet 1. november 2018:

Hele sakslisten finner du her.

Rådmannens budsjettpresentasjon for 2019 kan du se her.

Oppvekstplanen

Rådmannens forslag til Kommunedelplan oppvekst 2018-2030 - PDF ble enstemmig vedtatt i formannskapet.

Arbeidet med planen har pågått gjennom 2017 og 2018, og det har vært bred medvirkning i prosessen. Planen vil være et viktig verktøy for å sikre enhetlig forståelse for planlegging og gjennomføring av tiltak innenfor oppvekstområdet.

Planen skal til endelig behandling i bystyret 15. november.

Høringsuttalelse om Gretnes - Sundløkka

Fredrikstad kommune ønsker å utvikle området på Gretnes – Sundløkka med nye næringsarealer og boligområder. Sarpsborg kommune mener at planene må endres. Formannskapet behandlet kommunens forslag til høringsuttalse om Fredrikstad kommune sitt forslag til reguleringsplan for Gretnes - Sundløkkaområdet. I høringsuttalelsen blir det fremmet innsigelse til planen. Her kan du lese mer om denne saken.

Todagers valg i Sarpsborg

Mandag 9. september er datoen for kommune- og fylkestingsvalget 2019. Formannskapet gikk inn for at det i Sarpsborg også vil være mulig å stemme søndag 8. september.

Sarpsborg kommune har avholdt todagers valg helt siden denne muligheten ble innført, og etter kommunesammenslutningen har det også vært søndagsvalg i alle stemmekretsene. Dette er gjort ut fra at velgere skal få gode muligheter til å avgi sin stemme, og som et middel for å oppnå høyere valgdeltakelse.

Utgiftene til søndagsvalg var ved siste valg cirka 470.000 kroner. Summen inkluderer godtgjørelse til stemmestyrer inkludert tapt arbeidsfortjeneste, lønn til valgfunksjonærer, kjøregodtgjørelse, vaktmestertjenester og administrative ressurser.

Endelig vedtak gjøres i bystyret 15. november.

Skjebergkilens Marina AS og AS Høisand Bad

Formannskapet gikk inn for at Sarpsborg kommune viderefører kommunens eierskap i selskapene Skjebergkilens Marina AS og AS Høisand Bad.

Kommunen eier 100% av aksjene i Skjebergkilens Marina AS, og 91,36% av aksjene i AS Høisand Bad.

Formålet med eierskapet av Skjebergkilens Marina AS er primært samfunnsmessig, for å sikre befolkningen tilgang på båtplasser og sjøliv, og samtidig ha råderett over en viktig del av kystsonen i Sarpsborg.

Det planlegges å bedre tilbudet ved å bygge ut 10 nye store båtplasser, og det er besluttet å øke satsingen på verkstedet for å bedre lønnsomheten.
For at kommunen skal ha en fornuftig avkastning på eierskapet forventes det et minimum utbytte fra Skjebergkilens Marina på nivået som var i 2016 og 2017, det vil si 1 million kroner.

Hensikten med å eie AS Høisand Band og deres eiendom er å kunne styre framtidig utvikling av Høysand-området, slik at det finnes et fullverdig, miljøvennlig og attraktivt serverings- og campingtilbud for beboere og turister. Selskapet skal sikre campingturisters mulighet til å feriere innen kommunens grenser.
Høisand Bad har hatt overskudd de tre siste årene og driftes på en effektiv måte. Det er viktig at selskapet fortsatt drives med overskudd, slik at driften ikke belaster kommunen økonomisk. Det forventes ikke noe vesentlig utbytte.

Endelig vedtak gjøres i bystyret 15. november.

Elektronisk velkomstpakke til nye innbyggere

Formannskapet bestemte at kommunen skal sende elektronisk velkomstpakke til nye innbyggere. Dermed skal nye innbyggere få tilsendt et elektronisk brev som inneholder noen gratisbilletter.

I tillegg skal det lages en side på side på kommunens nettside sarpsborg.com, som gir oversikt over kommunale tjenester, lag og foreninger og andre nyttige opplysninger for en ny innbygger.