Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Dette ble bestemt i bystyret 13. desember

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette ble bestemt i bystyret 13. desember

13.12.2018

Her er noen av sakene som ble bestemt i bystyret torsdag 13. desember 2018.

Alle dokumentene til bystyremøtet finner du her.

Innbyggerforslag - folkeavstemning om Bypakke Nedre Glomma i Sarpsborg

Bystyret avviste innbyggerforslag om å avholde folkeavstemming om Bypakke Nedre Glomma i Sarpsborg. Tidligere i høst vedtok bystyret at Sarpsborg kommune skal slutte seg til å videreføre Bypakke Nedre Glomma, og med det en bompengefinansiert utbygging av transportsystemet.

Bystyret la vekt på at dersom en folkeavstemning ender med et nei til Bypakke
Nedre Glomma, så vil det også mest sannsynlig medføre at transportsystemet i Sarpsborg ikke blir vesentlig oppgradert på lang tid.

Lovlighetsklage på bystyrets vedtak om videreføring av Bypakke Nedre Glomma

Bystyremedlemmene Kai Roger Hagen, Steinar Haakenstad og Ståle Solberg hadde fremmet krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak 72/18 «Bypakke Nedre Glomma – Videreføring». Bystyremedlemmene mener at det er så store feil og
mangler ved den informasjonen bystyret har fått at vedtaket ikke kan anses å ha blitt til på lovlig måte.

Bystyret tok ikke lovlighetsklagen til følge, og mener at vedtaket er fattet på riktig grunnlag. Bystyrets vedtak blir derfor opprettholdt, og vil bli oversendt til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen i Østfold.

Selger og vil gi bort Vestvold

Jord- og skogbruksarealene tilknyttet eiendommen Vestvold i Varteig blir solgt til annen landbrukseiendom. Bygningene som i dag blir brukt som kulturhus blir tilbudt gratis til lag og foreninger som i dag bruker bygningene, eller til andre foreninger i nærområdet. Hvis ingen har meldt seg til å overta ansvaret for disse lokalene innen mai 2019 vil de bli solgt på eiendomsmarkedet. Kommunen beholder den delen som tidligere ble brukt til barnehage for å ha et tilbud til enkelte skoleelever. Vestvold ble i 1952 testamentert til Varteig kommune fra lensmann Anders Næss og Olga Næss. Et eventuelt salg av eiendommen skal tilfalle et veifond.

Interkommunale idrettshaller

Sarpsborg kommune deltar i det videre planlagte skisseprosjektet til Østfold fylkeskommune for en potensiell friidrettshall ved Greåker videre gående skole og planlagt interkommunal flerbrukshall på Frederik ll videregående skole.  Det anbefalte konseptet for et interkommunalt anlegg ved Greåker videregående skole vil inneholde blant annet et innendørs friidrettsanlegg som tilfredsstiller alle gjeldende krav fra Norges Friidrettsforbund og areal for ulike typer av ballspill (blant annet 1 håndballbane), dans, styrketrening og ulike former for basistrening. Politikerne vil ikke binde seg økonomisk til avtalen før en skisse for hele prosjektet er ferdig. Bystyret ønsker også muligheter for tilrettelegging for innebandy, og for å øke areal og funksjoner som inngår i den interkommunale hallen på Greåker slik at hallen dekker behovet for kroppsøvingslokaler for både Greåker videregående skole og en eventuell ny ungdomsskole.