>Dette ble bestemt i formannskapet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette ble bestemt i formannskapet

30.08.2018

Her er noen av sakene som ble behandlet i formannskapet torsdag 30. august.

Saksdokumentene til alle sakene finner du her.

Ullerøy leirskole

Formannskapet vedtok følgende: 

  • Ullerøy leirskole utvides til å kunne gi et tilbud til alle elever i 6. klasse i Sarpsborg kommune.
  • Salg av eiendommen Bukkenes benyttes til delfinansiering av investeringene.
  • Investeringsutgift på 10,8 mill. kr. og finansiering innarbeides i handlingsplan og budsjett 2019-2023.
  • Økte driftskostnader innarbeides i handlingsplan og budsjett 2019-2023.

Vedtaket er likelydende med rådmannens anbefaling. Saken behandles endelig i bystyret 13. september. 

Ny skole vest i Sarpsborg

Rådmannens anbefaling, som er i tråd med saksordførers innstilling ble vedtatt. Disse to alternativene anbefales det videre utredning av:

  • Bygge ny ungdomsskole på Opstad og gjøre om skoleanlegget på Tindlund til en ren barneskole
  • Bygge ut skoleanlegget på Tindlund slik at det fortsatt kan være både ungdomsskole og barneskole der

Saken behandles i bystyret 13. september.

Utekontakten, AOF, Kirkens bymisjon og HomeStart

Saksordfører foreslo i Utvalg for velferd og folkehelse at ressursene i Utekontakten flyttes til hvert av de tre familiesentrene i Enhet forebyggende tjenester, slik som også rådmannen anbefalte. Det ble støttet av formannskapet.

Tjenesten innrettes mot barn og unge fra barnetrinnet opp til 18 år.
Utvalget for velferd og folkehelse gis en orientering om ny organisering og effekten av dette i løpet av 1.halvår 2019.

Bystyret behandler saken 13. september.

Formannskapet behandlet også en sak om AOF, Kirkens bymisjon og Homestart. 

Les mer om sakene her.

Gratis parkeringsplass i Borregaardsbakken

Tidligere i år ble «sirkustomta» i Torsbekkdalen oppgradert med asfalt, oppmerkede plasser, lys og lading for elbiler. Der kan bilister stå parkert gratis hele døgnet. Formannskapet går inn for at parkeringsplassen i Borregaardsbakken ved Borgarsyssel museum får samme opprusting. 1,8 millioner kroner vil dette arbeidet koste. Når arbeidene er ferdig vil det være cirka 40 parkeringsplasser her.

Politikerne behandler saken endelig i bystyret 13. september.

Kommunen ønsker å ha langtidsparkering rett utenfor den innerste sentrumskjernen. Det er et mål om nullvekst i biltrafikken i Nedre Glomma. Etablering av gratis langtidsparkering i utkanten av sentrum må ses i sammenheng med innføring av boligsoneparkering som reduserer muligheten for arbeidsreiseparkering i sentrum, og som trolig vil bidra til at flere velger mer miljøvennlig transport til og fra jobb. Samtidig legger kommunen til rette for at de som ikke har noe godt alternativ til å bruke bil til jobb har mulighet til å få parkert.

Sarpsborg stadion godkjent for Europacup

Formannskapet vedtok at kommunen kan starte en hastesak for å gjøre Sarpsborg stadion godkjent for spill i Europacupen for herrer - dersom Sarpsborg 08 kvalifiserer seg for gruppespillet. For å bli godkjent må stadion ha blant annet minst 8.000 sitteplasser, flere midlertidige arealer til presse, VIP og teknisk
personale. Rådmannen ønsker å starte forhandlinger med Sarpsborg 08 for å avklare hvem som eventuelt blir ansvarlig for å utbedre hva på stadion, samt hvordan dette skal finansieres. Rådmannen mener at en slik investering ikke skal gå på bekostning av andre idrettsanlegg eller andre nødvendige kommunale investeringer, og at klubben selv bekoster utvidelser på tribuner som eies av klubben, samt innleie av midlertidige arealer til presse, VIP og teknisk personale. Resultatet legges frem som egen sak til ekstraordinært formannskap og bystyret 13. september hvis Sarpsborg 08 kvalifiserer seg for gruppespillet.

Et alternativ er at klubben må leie en allerede godkjent arena. Det finnes bare fire slike i Norge; Ullevaal stadion, Initility, Molde stadion og Lerkendal stadion. De tre sistnevnte arenaene er uaktuelle for leie. Sarpsborg 08 mener at Ullevaal er for stor og dyr å leie til disse gruppespillkampene.