Start Kari chatbot Spør meg

>Dette ble vedtatt i formannskapet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette ble vedtatt i formannskapet

08.05.2018

Her er noen av sakene som ble behandlet og vedtatt i formannskapet mandag 7. mai.

Og ved å klikke her finner du alle saksdokumentene til møtet.

 

Vil oppgradere varmeanlegg og kloakkrør i Helsehuset

Sarpsborg kommune kjøpte tidligere Sarpsborg sykehus av Sykehuset Østfold Helse Foretak og overtok bygningen som helsehus fra 1. januar 2014. Siden overtakelsen har kommunen brukt betydelige midler på å ruste opp bygningen til moderne standard som dagens drift krever. Nå står varmeanlegget, innvendig avløpsrør og fasader i sidefløyen for tur med oppussing.

Rådmannen mener det ikke er forsvarlig å gå inn i en ny fyringssesong uten å oppgradere varmeanlegget. Rådmannen anbefaler derfor at det bevilges 20 millioner kroner til utskifting av innvendig avløpsrør, utbedring av varmeanlegget og fasader i 2018. Når disse utbedringene er gjennomført vil hele hovedbygningen med unntak av arealene som leies ut til ambulansestasjonen være oppgradert. Arealene til ambulansestasjonen anbefales ikke oppgradert i denne omgang, da rådmannen vil utrede nye arealer for utleie til ambulansestasjonen høsten 2018. Formannskapet fulgte enstemmig rådmannens innstilling.

Bystyret avgjør saken endelig 24. mai. Du finner hele saken her.

Anbefaler miljø- og sikkerhetstiltak på stadion

Formannskapet fulgte enstemmig rådmannens innstilling. Du finner en utfyllende artikkel her. Bystyret avgjør saken 24. mai.

Parkeringshus

Sarpsborg bystyre har vedtatt å utrede muligheter for et nytt parkeringshus i Sarpsborg sentrum. Et oppstartsnotat blir nå presentert for formannskapet 7. mai. Politikerne vil få nye opplysning om arbeidet, som forventede utgifter og inntekter, i det videre arbeidet. Hele saken kan du lese her.

Sarpsborg kommune ønsker å samle flere parkeringsplasser på ett sted. En av hovedgrunnene er at mange parkeringsplasser vil forsvinne som følge av flere byfornyelsesprosjekter i sentrum.

Kommunen eier få eiendommer som kan utvikles til et parkeringshus med 200-250 offentlige parkeringsplasser. Kvartal 270 (kvartalet mellom Kirkegata, Nansens gate, Kulåsgata og Sverres gate) egner seg godt. Etasjene over parkeringsetasjene vil være attraktive for boligutvikling og vil kunne bidra vesentlig til god økonomi i prosjektet. Rådmannen anbefaler at videre utredning av nytt parkeringshus baserer seg på en utbyggingsmodell med innspill fra private utbyggere, slik at behovet for kommunal investering blir minimal. For å få innspill fra private aktører gjennomføres markedsdialog i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. En åpen dialog gjennomføres med interesserte utbyggere, entreprenører, eiendomsutviklere og leverandører for å få gode innspill på å utvikle parkeringshus.

Årsrapport

Årsregnskapet for kommunen ble lagt frem for formannskapet, og viser et overskudd på over 92 millioner kroner i 2017.
Av dette overskuddet settes det av 25 millioner kroner til et omstillingsfond i Kommuneområde velferd. Årsaken er utfordringer innenfor omsorgstjenestene og barnevernet.

Les mer om bakgrunnen ved å klikke her. 

Det blir ellers satt av 2,1 millioner kroner til fond for enheter i kommunen, og 57,2 millioner kroner til et generelt disposisjonsfond som kan brukes i fremtidige investeringer og utvikling.

Du finner årsrapporten her: Årsrapport 2017 (PDF)

Datasenter på Hasle

Mulighetsriket Østfold har undersøkt mulighetene for å etablere et stort datasenter i Østfold, og pekt på Hasle og Våler to mulige lokasjoner.

Et stort datasenter på Hasle forventes å gi 200-300 arbeidsplasser. Det vil i stor grad være arbeidstakere med IKT-kompetanse, men også driftsteknikere, rørleggere, elektrikere, vaktmestere, fagfolk på kjøling / automasjon og innen vakthold og sikkerhet. I byggefasen vil det være stort behov for underleverandører og samarbeidspartnere. Det vil også være muligheter for store ringvirkninger når senteret er i drift.

Nå er det er gjennomført en mulighetsstudie og et forprosjekt for Store Datasenter i Østfold. Prosjektgruppen (fra Smart Innovation Norway og COWI) anbefaler å gå videre til et hovedprosjekt for å klargjøre en eller flere av tomtene i Våler og Sarpsborg inkludert alle nødvendige tillatelser, detaljregulering og konsesjoner. Videre skal det utarbeides teknisk dokumentasjon med tilhørende salg- og markedsføringsmateriale som er godt nok til å sikre at for eksempel Invest in Norway og Statkraft er villig til å markedsføre lokasjonene til en internasjonal kundegruppe.

Formannskapet gikk inn for å starte opp et hovedprosjekt for å utrede et datasenter på Hasle, og bevilget kl 500 000 til dette arbeidet.

Sarpsborg kommune vil ha prosjektledelsen. Prosjektet har en økonomisk ramme på kr.
4.000.000,-. Østfold fylkeskommune forventes å dekke inntil kr. 2.000.000,- hvis hver av
kommunene Sarpsborg og Våler bidrar med kr. 1.000.000,- i egeninnsats og kapital.Sarpsborg kommune vil søke fylkeskommunen om dette.

Her finner du saksdokumentet hvor du kan lese mer om saken.