>Dette ble vedtatt i formannskapet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dette ble vedtatt i formannskapet

15.02.2018

Dette ble vedtatt i formannskapet torsdag 15. februar.

Solcelletak på kirken

Rådmannen anbefalte å ikke etablere solcelleanlegg på taket til Sarpsborg kirke ettersom investeringen etter administrasjonens vurdering er klart ulønnsom økonomisk og miljøeffekten er beskjeden. Det rådet fulgte ikke et enstemmig formannskap. Politikerne ønsket i stedet at kommunen skal være framtidsrettet og finne nye løsninger med ny teknologi. Politikerne vedtok at merkostnaden for et slikt solcelleanlegg tas fra midlene som kirken allerede får fra kommunen. 

Etablering av bysamarbeid

Sarpsborg kommune inngår et samarbeid med Sarpsborg Næringsforening og isarpsborg AS om byutvikling. Samarbeidet vil ha et langsiktig formål om å prioritere, konkretisere og gjennomføre tiltak for utvikling av byen, med grunnlag i den nye samfunnsplanen. Samtidig har det et kortsiktig formål om å koordinere og informere om aktiviteter som berører partene.

I formannskapet 15.februar ble det vedtatt at det bevilges 300.000 kroner til etablering og drift av samarbeidet gjennom oppstartsåret 2018.

Formannskapet vedtok i november 2017 å legge ut på høring et utkast til ny samfunnsplan for Sarpsborg. Planen vil bli fremmet til behandling i bystyret i april 2018.
Rådmannen har foreslått at de målene og strategiene i samfunnsplanen som er relevante for utvikling av byen, og da særlig Sarpsborg sentrum, skal ligge til grunn for den langsiktige delen av samarbeidet mellom partene. Partene vil da jobbe med tiltak som skal bygge opp under de vedtatte målene.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - prioritering av tiltak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom". Målet er å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom - og ordningen skal være et virkemiddel for at flere barn og ungdommer skal få delta på sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det har kommet inn 15 søknader om tilskudd til å bekjempe barnefattigdom i Sarpsborg. Kommunen skal anbefale søknadene i prioritert rekkefølge overfor Bufdir. Ungdommens bystyre og Sentrus (SLT-koordinators kriminalitetsforebyggende nettverk) har  vurdert og prioritert søknadene - og prioriteringene er identiske. Rådmannen har ikke sett noen grunn til å endre prioriteringen. Formannskapet vedtok rådmannens forslag til prioritering, som er følgende: 

 1. Kirkens bymisjon - Skattkammeret
 2. Dekksliteren - Dekksliteren mekkegarasje
 3. Enhet kultur - Varmt måltid
 4. Sarpsborg 08 - Fargerikt og nært
 5. Alvimhaugen barneskole - Kultur og aktivitet for alle
 6. Sarpsborg 08 - Brobyggende fotball
 7. Enhet kultur - Ferieklubb for alle
 8. Sarpsborg Røde kors - Støtte til barn og familier berørt av fattigdom
 9. Borg videregående skole - Unge mødre
 10. Alvimhaugen barneskole- Sunne og aktive barn
 11. Fotballsamarbeid SFK / Sandesundveien barneskole
 12. Sarpsborg Røde kors - BARK (Barnas Røde kors)
 13. Sandesundveien barneskole - Fritidskassa
 14. Beate Ervik - Yoga
 15. Majambere consulting - Opplevelser for trivsel og mestring

Hele sakslisten

Hele sakslisten som ble behandlet i formannskapet, samt alle saksdokumenter - finner du her.