>Dette vedtok bystyret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette vedtok bystyret

Publisert: 15.09.2022

Arealplanen, nye regler for kommunale anskaffelser og utbygging av Ullerøy leirskole og Grålum barneskole var noen av sakene Sarpsborg bystyre behandlet torsdag.

Arealplanen og kystsoneplanen

Sarpsborg kommune møtte til mekling hos Statsforvalteren om kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen 15. juni 2022. Ni uløste innsigelser ble tatt opp, og partene kom til enighet om åtte av dem. En av innsigelsene var knyttet til kommunedelplan for kystsonen. Den ble det også enighet om.

Her kan du lese mer om meklingsresultatet.

Det er satt i gang utredninger om drikkevannskildene i kommunen, som skal leveres i februar 2023. Disse er nødvendige for å løse innsigelsen fra Mattilsynet. Når utredningene er gjennomført, vil kommunedirektøren komme med et forslag til farehåndtering, som inkluderer hensynssoner og bestemmelser i arealplanen. Dette må sendes på høring, noe som kan skje våren 2023. Sluttbehandling vil kunne skje på slutten av 2023.

Som følge av meklingen har formannskapet vedtatt å sende kommunedelplan for kystsonen på ny høring. 

Se debatten her.

Ullerøy leirskole og Grålum barneskole

Saken om utbygging av Ullerøy leirskole skapte en lang debatt i bystyresalen. Debatten handlet hovedsakelig om økte byggekostnader, om hvorvidt saken skulle utsettes - og om universell utforming av leirskolen.

Da det til slutt skulle stemmes over innstillingen fra formannskapet, delte bystyret seg omtrent på midten. Men saken ble vedtatt med posisjonens flertall. Ullerøy leirskole vil dermed bli bygd ut slik at tilbudet kan omfatte alle 6. klassinger i Sarpsborg.

Se hele debatten her.

Saken om utbygging av Grålum barneskole skapte også debatt rundt universell utforming, men saken ble enstemmig vedtatt. Grålum barneskole vil dermed utvides slik at total kapasitet ved skolen vil være på 570 elever. Skolen vil få ytterligere fire klasserom, ni nye grupperom og en aula. 

Se også: Ja til utbygging ved Grålum barneskole og Ullerøy leirskole

Nytt anskaffelsesreglement

Bystyret behandlet revidert plattform for anskaffelser og anskaffelsesreglement, og Sarpsborg kommune har nå fått reviderte tiltak mot svart arbeid og sosial dumping. Dette skal gjelde i kontrakter om bygg- og anleggsprosjekter og tjenestekjøp. I tillegg setter kommunen fokus på klima og miljø ved å kreve fossilfri transport og Svanemerkede produkter og tjenester.

Se debatten her.

Seriøse aktører

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 600 milliarder kroner, og regjeringen har startet å utarbeide nasjonale seriøsitetsbestemmelser for alle anskaffelser, kalt Norgesmodellen. Målet er sunnere konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv hvor seriøse aktører vokser.
Ettersom utarbeidelsen av Norgesmodellen for offentlige anskaffelser vil bli en gradvis prosess, vil seriøsitetsbestemmelsene i Sarpsborg også justeres punkt for punkt etter hvert som den nasjonale Norgesmodellen gradvis innføres.

Reviderte seriøsitetsbestemmelser

De reviderte kontraktsvilkårene vil gi en større klarhet for leverandørene for hvilke kontrakter den enkelte bestemmelse gjelder, hva som kreves av dokumentasjon og hvilke sanksjoner som gjelder ved brudd på den enkelte bestemmelse. Videre vil en slik endring kunne skape større klarhet om hvordan bestemmelsene skal etterleves, følges opp og håndheves.

Klima og miljø

Bystyret bestemte videre at kommunen skal stille krav til miljøvennlige løsninger – blant annet ved å etterspørre fossilfri transport, samt produkter og tjenester med type 1-miljømerke som Svanen eller liknende, der det er mulig. Type 1-miljømerker stiller miljøkrav basert på lissyklusvurderinger, noe som betyr at hele verdikjeden eller hele prosessen fra råvare, via produksjon, bruk og gjenbruk blir vurdert. Vurderinger av konkrete klima- og miljøtiltak skal gjøres tidlig i prosessen.

Se opptak av debatten i bystyret her: Direktelenke kommer!
Se saksdokumentene her: Saksdokumenter nytt anskaffelsesreglement

Energikrise og Skagerakbanen

Bystyret behandlet to interpellasjoner om energikrisen og en om Skagerakbanen.

Her kan du lese interpellasjonen om energikrisen fra Ståle Solberg (SaFoSa) og ordførerens svar.

Her kan du lese interpellasjonen om energikrisen fra Helene Winther Gjerløw (MDG) og ordførerens svar.

Her kan du lese interpellasjonen om Skagerakbanen fra Ståle Hansen (Pp) og ordførerens svar. I denne saken ble det også vedtatt en underveismelding i formannskapets møte 2. oktober, med følgende vedtak.

Se debattene her.