Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Disse kommunale veiene får ny asfalt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse kommunale veiene får ny asfalt

30.04.2018

Her er listen over de kommunale veiene som får ny asfalt i 2018.

Dette er forslaget som politikerne i utvalg for plan, miljø og teknikk får til behandling i sitt møte 9. mai. Hvis de følger rådmannens forslag er det disse veiene som skal få ny asfalt i år.

Disse prioriteres

 • Storeperveien (Per Gynt veien - Kurlandveien) 200 meter.
 • Madam Arnesens vei (Olaf Amundsens vei - Shell) 445 meter.
 • Hundskinnveien (Biltema - Vogts vei) 820 meter.
 • Dr. Johnsens gate (Ludvig Enges vei - Coop Extra) 240 meter.
 • Hevingen (nærmest Rv 111) 80 meter.
 • Karjolveien 580 meter.
 • Bruseveien 380 meter.
 • Kirkegata - Bispegata (Fv 109 - Borghilds gate) 300 meter.
 • St. Nikolas gate (Fv 118 - Aarslands gate) 400 meter.
 • Brenneveien (Brenne gård - Årbu bro) 1100 meter.

Sum: 4545 meter.

9,1 millioner kroner er bevilget på investeringsbudsjettet til oppgradering av kommunale veier i 2018. Prioriteringen er gjort ut fra en samlet vurdering av forhold som veistandard, skadeomfang, trafikkmengde. I år ble cirka 50 veistrekninger vurdert.

Disse skal også asfalteres

I tillegg til de veiene som prioriteres i denne saken vil Aagaardsveien og Fjelldalveien (Kalakroken - Karjolveien) bli rustet opp og asfaltert for totalt 3,7 millioner kroner. Dette er veiprosjekter med egne bevilgninger.

En rekke veier vil også bli asfaltert i forbindelse med større vann – og avløpsprosjekter. Veidelen av VVA-prosjektene utgjør 5,8 millioner kroner i 2018 og skal benyttes i blant annet Sandesundsveien, Olsokveien, Ringgata, Kruses gate, Tordenskjolds gate, Albert Moeskaus vei og Sarpsborgveien. Enkelte av disse prosjektene forventes ikke å bli ferdigstilt før i 2019.

Reserveliste

Her er reservelisten over veistrekninger som er aktuelle dersom noen av de prioriterte prosjektene i hovedlisten må utsettes som følge av private grave- og utbyggingsprosjekter som ikke er kjent våren 2018, og som vil kunne berøre disse.

 • Hovdenveien (nordre del) 1100 meter.
 • Bjørndalsveien (øst for Frendeveien) 200 meter.
 • Blessomveien (bakken) 265 meter.
 • Grimkells gate (vestre del) 75 meter.
 • Bakkeliveien (søndre del) 560 meter.
 • Lundgårds vei (Fv 118 - Madam Arnesens vei) 340 meter.
 • Vogts vei/Vestre vei (Fv 118 - Albert Moeskaus vei) 1100 meter.
 • Statsminister Kolstads vei (nordre del) 500 meter.
 • Opstadveien (nordre del) 1300 meter.
 • Jellestadveien (Brusemyrveien - Holmegil) 365 meter.
 • Borregaardsveien (søndre del) 140 meter.
 • Per Gynt veien (Storeperveien - Jutulveien) 290 meter.
 • Hundskinnveien (Plantasjen - Tune kirkegård) 400 meter

Sum: 6635 meter.

Når en kjørevei rustes opp og asfalteres vil normalt tilliggende fortau og gang- og sykkelveier inkluderes i prosjektet. Dette for å sikre at gående og syklister har et minst like godt tilbud som bilistene.