>Disse sakene ble behandlet i formannskapet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Disse sakene ble behandlet i formannskapet

Publisert: 01.12.2022

Her er noen av sakene som ble behandlet i formannskapet 1. desember 2022:

Se hele formannskapet i opptak her.

Se alle saksdokumenter her.

Les også om budsjettsaken: Stanser trolig nedleggelse av skoler

Framtidig valggjennomføring

Ingen valgkretser bør slås sammen, men i framtiden bør det kun finnes tre valglokaler hvor det er mulig å avlegge stemmer på søndagen før valgdagen.
Det var flertallets mening da saken om framtidig valggjennomføring i Sarpsborg kommune ble behandlet i formannskapet. 

Kommunedirektøren har foreslått at det i framtiden skal være mulig å avlegge stemmer ved kun tre valglokaler i Sarpsborg på søndagen før valgdagen, fordi det blir stadig flere velgere som forhåndsstemmer.
Ved de siste to valgene har kommunen blant annet hatt forhåndsstemmelokale på Storbyen, noe som har blitt godt mottatt. Velgere kan også forhåndsstemme i områdebibliotekene i Tune og Skjeberg, og i rådhuset.

Det er fremdeles ønskelig med et tilbud om søndagsvalg, men omfanget av antall velgere som avlegger sin stemme på denne dagen forsvarer ikke å ha åpne valglokaler i alle kretser denne dagen.
En løsning med søndagsvalg i tre valglokaler i henholdsvis øst, sentrum og vest, gjør at mange fremdeles vil kunne gå eller sykle til et valglokale på søndagen. For noen vil det også passe å avgi stemme på vei til eller fra andre aktiviteter. Alle kan stemme i det valglokalet de måtte ønske.

Videre anbefalte kommunedirektøren å slå sammen valgkretsene Jelsnes, Ullerøy og Varteig med andre kretser. Dette er de tre minste kretsene i kommunen, med under 1000 stemmeberettigede (433-602 ved forrige kommunestyrevalg). Innsparingene skulle brukes på å styrke tilbudet i forhåndsstemmeperioden.
Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti mente i formannskapet at sammenslåingen av valgkretser ikke burde gjennomføres, og fikk flertall for dette.

Saken skal videre til bystyret 15. desember.

Forskrifter om gebyr på plan og byggesak

Det er behov for nye forskrifter om gebyr på plan og byggesak. Dette for at det skal bli bedre samsvar mellom den ressursinnsatsen en sak krever, og det innbyggeren betaler i gebyr. Se hele saksframlegget her.

Kommunedirektøren innstiller på at forskriftene vedtas slik de er utformet i vedleggene under, med virkningsdato fra 01.01.2023:

Saken ble enstemmig vedtatt i formannskapet. Saken skal til sluttbehandling i bystyret 15. desember.

Nei til Fontenehus

Tidligere i år ble det fremmet et forslag om å se på mulighetene for å etablere et Fontenehus i Sarpsborg ved å søke om midler fra Helsedirektoratet. Et Fontenehus er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseproblemer, og skal være et lavterskeltilskudd med arbeid som både mål og metode.

På grunn av kommunens økonomiske situasjon anbefaler ikke kommunedirektøren å søke om midler til etablering av et slikt tilbud nå, og dette var formannskapet enig i.

Samarbeidsavtale Stiklestad

Formannskapet fulgte opp vedtaket i Utvalg for kultur og oppvekst, og følger  kommunedirektørens innstilling om at Sarpsborg kommune slutter seg til samarbeidsavtale med Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Sarpsborg skal være hovedsted for nasjonaljubileet "Norge i 1000 år" i 2026. Olavsdagene og kommunen har allerede samarbeidet med kultursenteret på Stiklestad i mange år, men det var nødvendig å formalisere samarbeidet gjennom en avtale.