Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Disse veiene får ny asfalt i 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Disse veiene får ny asfalt i 2020

30.03.2020

10 millioner kroner skal brukes til ny asfalt på totalt 7 prosjekter over 3,9 kilometer. I tillegg kommer veiprosjekter hvor vi legger nye vann- og avløpsrør.

Det er bevilget 10 millioner kroner til opprusting og utbedring av kommunale veier i år. Ny asfalt utgjør bare én del av kostnadene. Ved siden av dette kommer utgraving og legging av nytt bærelag i veiene på grunn av dårlig forfatning. Kantsten, veigrøfter, fortau og sluk må ofte også utbedres og byttes ut.

Disse prioriteres i år

Her er oversikten over veiprosjektene som prioriteres i år:

 • Herresalveien (Vannverksveien - Bergsvingen) 545 meter.
 • Sandesundveien (Holbergs gate – St. Halvards vei) 360 meter.
 • Olaf Eidsæthers vei. 720 meter.
 • Korsgata (Nordre kjørefelt ved bussterminal) 150 meter.
 • Færders gate (Roald Amundsens gate – Islands gate) 140 meter.
 • Karlsøyveien (Karlsøy bru – Nordre Karlsøen gård) 485 meter.
 • Vollgrenda (Østre del) 1500 meter.

Reservelisten

I tillegg har vi utarbeidet en reserveliste på åtte prosjekter med en lengde på 5,2 kilometer. Mange av disse forventer vi å utføre i 2021:

 • Gamle Bøe vei (Grusvei – fra fylkesveien) 225 meter.
 • Kongsrudveien (Grusvei – fra fylkesveien) 765 meter.
 • Borregaardsveien (søndre del) 200 meter.
 • Opstadveien (nordre del, påbegynt i 2017) 1300 meter.
 • Bakkeliveien (søndre del) 560 meter.
 • Hunskinnveien (Biltema - Vogts vei, utsettes til 2021 i forbindelse med VA-prosjekt) 820 meter.
 • Statsminister Kolstads vei (nordre del, utsettes til 2021 på grunn av samordning med mulig fortausprosjekt) 500 meter.
 • Edvard Strands vei (nord for faret, planlagt va-prosjekt. Kun akutte utbedringer.) 915 meter.

Enhet kommunalteknikk har foretatt befaringer på en lang rekke dårlige veier i kommunen. Veiens tilstand, restlevetid, trafikkmengde og trafikksikkerhet er lagt til grunn i vurderingen av hvilke prosjekter som kom med på årets liste. Begrensede midler medfører at mange strekninger som sårt trenger opprusting og asfaltering ikke kom med på årets liste.

Samkjøres med vann og avløp

Planene for oppgradering av veiene er samkjørt med alle kjente planer for utbygging av vann og avløp, fjernvarme- og kabelprosjekter. En svært dårlig veistrekning kan være utelatt hvis det foreligger konkrete planer om graving i disse i perioden 2020-2022.

Vi er i gang med en omfattende utbedring av ledningsnettet for vann og avløp mange steder i kommunen. Mange berørte veistrekninger vil da bli rustet opp samtidig. Disse strekningen kommer i tillegg til asfaltplanen. Tilsvarende blir flere strekninger asfaltert etter private fjernvarme- og fiberkabelprosjekter. Der den private utbyggeren kun kan pålegges å ruste opp den ene kjørebanen eller kun deler av veien, kan kommunen bekoste resterende del av veien for å oppnå en ensartet og god standard. Det er avsatt 4 millioner kroner til dette formålet. Mange av de private prosjektene blir varslet kort tid før oppstart og kan ha et betydelig omfang. Det er derfor ikke mulig å kunne angi så tidlig på året hvor disse midlene blir benyttet.

Opprusting av gang- og sykkelveier omfattes ikke av asfaltplanen. Her blir det fremmet en egen liste senere. Opprustingen finansieres over egen konto, og normalt med tilskudd fra Bypakke Nedre Glomma.

Fartshumper og trafikksikkerhetstiltak er også egne prosjekter uavhengig av asfaltplanen.