Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Disse veiene får ny asfalt i år

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Disse veiene får ny asfalt i år

08.05.2019

Prioritert liste 

Utvalget for plan, miljø og teknikk vedtok å bruke 9 millioner kroner til ny asfalt på disse 11 veistrekningene:

1. Hovdenveien (nordre del). Påbegynt i 2018. 1100m

2. Vestre vei/Vogts vei (Fv 118 – Albert Moeskaus vei) 1100m

3. Herresalveien (Vannverksveien – Bergsvingen) 345m

4. Blesomveien (bakken) 265m

5. Per Gynt veien (Storeperveien – Jutulveien) 290m

6. Færders gate (Roald Amundsens gate – Islands gate) 140m

7. Gaupefaret (Fv 114 – Hubroveien) 265m

8. Lundgårds vei (Fv 118 – Madam Arnesens vei) 340m

9. Bjørndalsveien (øst for Frendeveien) 250m

10. Sven Olsens vei (mot Fjellhøyveien) 130m

11. Grimkells gate (vestre del) 75m

Prioriteringen av veiene er gjort ut fra en samlet vurdering av forhold som veistandard, skadeomfang og trafikkmengde.

 

Reserveliste

Her er reservelisten over veier som er aktuelle i 2019 dersom noen av de prioriterte prosjektene må utsettes som følge av private grave- og utbyggingsprosjekter som ikke er kjent våren 2019:

Vollgrenda (østre del) 1200m

Karlsøyveien (Karlsøy bro – Nordre Karlsøen gård) 485m

Bakkeliveien (søndre del) 560m

Statminister Kolstads vei (nordre del) 500m

Borregaardsveien (søndre del) 140m

Opstadveien (nordre del). Påbegynt i 2017, slitelag gjenstår, 1300m

Hunskinnveien (Biltema – Vogts vei). Avventer VA-prosjekt. 820m

Hunskinnveien (Plantasjen – Fv 118). Avventer fjernvarmeprosj. 400m

Sandesundsveien (Korsgata – Valkyriegata). Avventer VA-prosj. 360m

Sandesundsveien (Holbergs gate – Fv 109). Avventer VA-prosj. 350m

Prosjektene i Hunskinnveien og Sandesundsveien avventer fjernvarme- og VA-prosjekter som skal gjennomføres i 2019. Disse veiene har svært dårlig standard og mye trafikk, og det tas sikte på opprusting/asfaltering i løpet av 2020.

 

Mer asfalt ved gravearbeider

I tillegg legger vi mer ny asfalt enn det som står i denne prioriterte listen og reservelisten. Ofte er det hensiktsmessig å samordne asfaltering med større gravearbeider. Det er derfor avsatt en egen bevilgning på 4 millioner kroner som benyttes til å asfaltere ferdig deler av veiene som blir berørt og istandsatt etter slike arbeider.