>Dobbeltspor: videre utredning av strekningen E6 - Borg bryggerier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dobbeltspor: videre utredning av strekningen E6 - Borg bryggerier

26.09.2017

Bane NOR kommer til å utrede alle fem alternativene i delområde 40, E6 - Borg bryggeri.

Utreder alle alternativene

Konklusjonen fra Bane NOR er at de vil utrede alle de foreslåtte alternativene. Det vil si at nordre og midtre korridor utredes både over og under E6. Dette er i tråd med vedtakene i bystyret i Sarpsborg. I tillegg kommer Bane NOR til å utrede søndre korridor over E6. Den søndre er så langt vurdert å være den rimeligste løsningen og Bane NOR påpeker at de ikke kan unnlate å utrede denne videre med de føringene de har for prosjektet.

Her finner du rapporten med de ulike trasealternativene. - PDF 

Forsinkelser i framdriften

At alle trasealternativene skal utredes videre, medfører et større utredningsomfang enn det Bane NOR tidligere har forutsatt. I tillegg har det gjennomførte optimaliseringsarbeidet tatt mer tid enn forventet. Bane NOR varsler derfor at framdriften vil bli endret, i forhold til planprogrammet. Bane NOR vil komme tilbake til ny framdrift når det er avklart hvilke alternativer som tas videre i den neste strekningen (delområde 50) Borg Bryggerier – Klavestad.

Her finner du brevet fra Bane NOR om den videre utredningen. - PDF