Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>E6 ved Årum stenges for trafikk på kvelden 2. august og gjennom natten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

E6 ved Årum stenges for trafikk på kvelden 2. august og gjennom natten

28.07.2021

E6 stenges kl. 22.00 på kvelden mandag 2. august ved Årum bru. E6 vil være stengt fram til kl. 05.30 på morgenen tirsdag 3. august.

Omkjøring

Statens vegvesen må stenge E6 for å legge om trafikken til nytt kjøremønster. Dette skjer i forbindelse med bygging av ny Årum bru i Fredrikstad.

Det blir omkjøring via fylkesvei 118/Skjebergveien til Høk (Ingedal) mot sør - og via fylkesvei 118/Grålumveien til Lekevollkrysset mot nord.

Omkjøringen blir skiltet.

Kun ett kjørefelt i hver retning i anleggsperioden

Tirsdag 3. august kl. 05.30 på morgen åpner E6 igjen, men kun med ett kjørefelt i hver retning.

- Vi må legge om veien for å starte arbeidet med brudekket på ny Årum bru over E6. Trafikkomleggingen vil skje i flere omganger og vare til slutten av februar 2022, opplyser teknisk byggeleder i Statens vegvesen, Thormod Aasgaard i en pressemelding.

Dette vil medføre redusert kapasitet og utfordringer for trafikken på E6.

Stenger påkjøringsrampe fra Årum mot sør i fire dager

Påkjøringsrampen til E6 fra Årum mot sør - blir stengt til og med fredag 6. august. Det er få omkjøringsmuligheter, så her må trafikantene kjøre ut på E6 nordgående og snu i Alvimkrysset. Omkjøring blir skiltet.

- Alternativt kan personbiler kjøre fv. 118 over Skjeberg til Solbergkrysset og kjøre ut på E6 her. Store biler kan ikke benytte denne omkjøringen, da det er for trangt i krysset. De må kjøre helt til Høk, påpeker Aasgaard.

Ny stenging 6. august

E6 stenges igjen helt for trafikk fredag 6. august:

- Fra fredag 6. august kl. 22.00 og fram til lørdag morgen den 7. august, må vi igjen stenge E6 helt. Dette for å legge om trafikken på en ny midlertidig rampe fra riksvei 22 mot sør, sier Aasgaard.

Omkjøring blir skiltet.

Om prosjektet Årum bru

Statens vegvesen bygger ny Årum bru på riksvei 22 i Fredrikstad. Et av målene er å sikre god trafikkavvikling i kryss og ramper for å unngå trafikkutfordringer på E6. Samtidig får gående og syklende en tryggere vei, og bussene får bedre framkommelighet.

Brua går over E6 og er en viktig veiforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Ved å doble kapasiteten på riksvei 22 ved Årum, reduseres risikoen for farlige situasjoner på E6.

Park & Anlegg AS har fått oppdraget med å bygge ny parallell bru. Den nye brua bygges på sørsiden av eksisterende bru og skal være ferdig sommeren 2022.

Les mer: Anleggsarbeidet er i gang - Statens vegvesen

Prosjektet er en del Bypakke Nedre Glomma