Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Eldrerådet inviterer til temadag: Leve hele livet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Eldrerådet inviterer til temadag: Leve hele livet

10.04.2019

  •  Sted: Bystyresalen, Sarpsborg rådhus,
  • Tid: Mandag 29. april kl 1200 – 1400.

Ingen påmelding. Enkel bevertning

Utdrag fra Stortingsmelding 15 presenteres. Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

Foredragsholder Tone Bye fra Pensjonistforbundet.

Det blir også gitt informasjon fra kommunen.

Kvalitetsreform for eldre

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre.

Reformen skal bidra til:

  • flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
  • pårørende som ikke blir utslitt og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
  • ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb

Leve hele livet har fem innsatsområder:

  1. Et aldersvennlig samfunn
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Helsehjelp
  5. Sammenheng i tjenestene

Stortingsmeldingen Leve hele livet inneholder en rekke tiltak og løsninger fra hele landet. Dette skal være til inspirasjon slik at vi kan lære av hverandre.