Start Kari chatbot Spør meg

>En dør inn til kommunen

Innhold

Kommunesjef Kirsti Skaug og konstituert enhetsleder Sissel Gjerlaugsen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


En dør inn til kommunen

16.02.2018

Alle omfattende saker skal bli koordinert fra ett sted i kommunen. Den nye enheten, Forvaltning og utvikling, er nå etablert på Helsehuset.

Dersom du blir syk og må ha tjenester fra flere steder i kommunen, blir dette nå koordinert fra ett sted. Slik at det vært for barn i en lang stund, men nå gjelder det også for voksne.

Alle kan henvende seg til servicetorget, som hjelper deg videre på veien. Er det en omfattende sak – uansett hvilken sykdom du har, blir du satt i kontakt med Enhet forvaltning og utvikling. Dette er en ny enhet som ble etablert på Helsehuset i januar i år.

- Sammen med den det gjelder, skal Enhet forvaltning og utvikling kartlegge hva du trenger av tjenester, sier kommunesjef Kirsti Skaug.

Kartlegger behovet sammen med pasienten

Bystyret har vedtatt den nye kommunedelplanen for helse og omsorg. Den sier noe om hvordan kommunen skal legge best mulig til rette for at den enkelte skal kunne mestre sin egen hverdag.

- Derfor er det viktig at brukeren selv er med på å kartlegge hvilke tjenester han eller hun trenger. Vi vil alltid spørre om hva som er viktig for den det gjelder, sier Skaug.

Vil gi brukerene en enklere hverdag

Hun understreker at hun ønsker å gjøre det enklest mulig for den som er syk.

- Vi ønsker ikke at innbyggerne skal være usikre på hvor de skal henvende seg, men vi vil hjelpe dem med å finne fram til tjenestene våre, sier kommunesjefen.

Skaug understreker at det er ikke enkelt når man får et funksjonstap.

- Derfor tror vi denne koordineringen kan bli et viktig grep for å gi innbyggerne en enklere hverdag dersom de blir syke.

Kommunen er åpen døgnet rundt

Har man behov for hjemmetjenester, kontakter man servicetorget innenfor arbeidstid(08.00-15.30). Trenger man hjemmetjenester utenom arbeidstid, kontakter man den enkelte hjemmetjeneste direkte.

- Selv om servicetorget stenger halv fire, er kommunen åpen døgnet rundt. Vi skal hjelpe alle som trenger det, sier hun.

Den nye enheten består av tre team:

  • Team samordna tjenester
  • Team livslange tjenester (tidligere Team omsorg)
  • Team bolig

I tillegg vil enheten bestå av fellestjenester for hele kommuneområdet, som demensteam, velferdsteknologi, kvalitetsarbeid, dokumentasjon, fagstilling rehabilitering, opplæring fagsystemer og boligrådgivning og området fellestjenester forvaltning og utvikling.

Les mer om den nye enheten her.