>Enda stoltere sarpinger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Enda stoltere sarpinger

12.01.2017

Den nye omdømmeundersøkelsen viser at sarpingene er enda stoltere av byen sin enn tidligere. Østfoldingene har et klart bedre inntrykk av Sarpsborg. Det er størst positiv endring blant de unge.

Forrige omdømmeundersøkelse i 2011 viste at sarpingene var stolte av byen, men ga uttrykk for at det skjedde for lite i byen. Sentrum ble oppfattet som slitent og utdatert. Sarpsborgs identitet var i stor grad knyttet til fossen, stolt historie, industrihistorien og idrett. Utenfor Sarpsborg var det få som hadde god kunnskap om Sarpsborg.

Sarpingene er enda stoltere

Basert på omdømmeundersøkelsen og forberedelsene til 1000-årsjubileet ble det i 2012 besluttet å jobbe målrettet med å utvikle opplevelser knyttet til elven og fossen, historien og sentrum som sosial møteplass.

Sarpingene gir nå i den siste undersøkelsen fra 2016 uttrykk for å være enda mer fornøyde med egen by.

  • Sarpingene er svært stolte (82 prosent) av byen og byens historie, og enda stoltere enn i 2011 (75 prosent)
  • Vel 7 av 10 sarpinger forbinder Sarpsborg med en by i vekst og endring (samme som i 2011).
  • 7 av 10 sarpinger har fått bedre oppfatning av Sarpsborg i løpet av de siste par årene (fremgang fra 2011).

I tillegg virker det som at sentrale byutviklingstiltak, som utviklingen av Glengshølen, St. Marie plass med Genesis, opprustingen av hele Kulåsparken, er godt likt av sarpinger og besøkende, og har bidratt til å sette Sarpsborg på kartet.

Opprettelsen av Tusenårsstien og mange stappfulle historiske foredrag er bare to eksempler på at byens historie vekker stolte følelser og stor interesse.

Undersøkelsen viser også at vi ikke er i mål med by- og sentrumsutvikling. Sarpingene ønsker et enda mer levende og attraktivt sentrum. I årets undersøkelse ser vi også at meningene om retning i byutvikling er delte.

Tusenårsstien

Østfoldingene liker Sarpsborg bedre

Sarpingenes stolthet og engasjement for egen by har smittet over på andre. Nå har østfoldingene fått et markant bedre inntrykk av byen fra 2011 til 2016. Flere enn 7 av 10 sier nå at de har et godt eller svært godt inntrykk av Sarpsborg. Andelen østfoldinger som kan tenke seg å flytte til Sarpsborg har økt vesentlig, fra 36 prosent i 2011 til 43 prosent i 2016.

  • 34 prosent opplever Sarpsborg som en by i vekst og endring, mot 22 prosent i 2011.
  • 76 prosent av alle østfoldingene har fått med seg at Sarpsborg fylte 1000 år i 2016! Det er en klar framgang fra 2011 da 33 prosent kjente til dette.

Østfoldingene besøker også Sarpsborg oftere enn tidligere, og forbinder også byen nå i større grad med flotte byparker og opplevelser.

Jubileet kjent i Oslofjordregionen

Det er tydelig at folk i Oslofjordregionen har fått med seg at Sarpsborg er en historisk by med en stolt historie. Økningen er tydelig fra 2011 til 2016, og kanskje har det sammenheng med blant annet flotte reportasjer i riksdekkende radio og tv fra «Sommerbåten» i 2015 og «Sommeråpent» og kongebesøk i 2016.

Spennende trend blant de unge

I undersøkelsen sees en tydelig trend som viser at de unge innbyggerne i hele regionen har begynt å endre sin oppfatning av Sarpsborg. Antallet unge som mener at Sarpsborg er en by i vekst og endring, har et mangfold av opplevelser, og har et framtidsrettet teknologisk næringsliv har doblet seg fra 2011 til 2016.

Oppsummering

Målet om stolte og engasjerte sarpinger er innfridd. Det samme kan sies om at 1000-årsjubileet skal bidra til at Sarpsborg er attraktiv for innbyggere, næringsliv og besøkende, og at det er full fres og mye moro.

Sarpsborgs omdømme er styrket i egen by og i Østfold, men ikke i like stor grad utenfor eget fylke. Undersøkelsen viser videre at Sarpsborg må fortsatt ha fokus på byutvikling og utvikle sentrum som en plass for handel, kultur og opplevelser.

Kulås Amfi